Ökat behov av utredningar av inläckage i Göteborg.

Krav på lägre energianvändning i hus och byggnader har lett till mer välisolerade hus, men forskning visar att t ex välisolerade träregelkonstruktioner löper ökad risk för fukt- och mögelrelaterade skador.   Läckage från regn tränger nämligen betydligt djupare in i… Läs mer →