Hem / Tjänster / Besiktning

Besiktning

Dags för besiktning av en lägenhet, bostadsrättsbesiktning, besiktning av hus, hyresrätt eller fritidshus?
Besiktningens omfattning bestäms av behovet och kan begränsas till enskilda konstruktionsdelar (exempelvis takbeläggning, fönster och våtrum), allt enligt kundens önskemål. Kontrollen kan även omfatta bedömning av husets VVS-system och kontroll av värmeförluster. Kontroll av rörsystemet utförs med avancerad sökutrustning och kontroll av värmeförluster utförs med värmekamera. Besiktningen redovisas i ett protokoll med våra iakttagelser, vår bedömning av dessa samt en detaljerad prioriteringslista över lämpliga åtgärder.

Besiktning av hus är lämplig vid ombyggnation, renovering och nyförvärv. Syftet med kontrollen är att ge beställaren en övergripande bild av husets kondition så att man inför köp eller renovering vet vilka åtgärder som måste utföras. Kontrollen kan också användas under pågående ägande som underlag för löpande underhåll och planering inför mer omfattande renoveringar såsom takbyte, fönsterbyte eller liknande. Vi kan med andra ord hjälpa er med bedömning av vad som behöver göras och i vilken ordning det är lämpligt att utföra underhållet. Kontrollen upptäcker fel och brister innan skador uppstår, vilket gör att onödiga renoveringskostnader kan undvikas.

Kontakta oss för mer info om besiktningsman och hur vi kan hjälpa dig.

Om oss