Hem / Tjänster / Besiktning

Besiktning

Dags för besiktning av en lägenhet, bostadsrättsbesiktning, besiktning av hus, hyresrätt eller fritidshus?
Besiktningens omfattning bestäms av behovet och kan begränsas till enskilda konstruktionsdelar (exempelvis takbeläggning, fönster och våtrum), allt enligt kundens önskemål. Kontrollen kan även omfatta bedömning av husets VVS-system och kontroll av värmeförluster. Rörinspektion utförs med avancerad sökutrustning och kontroll av värmeförluster utförs med värmekamera. Besiktningen redovisas i ett protokoll med våra iakttagelser, vår bedömning av dessa samt en detaljerad prioriteringslista över lämpliga åtgärder.

Besiktning av hus är lämplig vid ombyggnation, renovering och nyförvärv. Syftet med kontrollen är att ge beställaren en övergripande bild av husets kondition så att man inför köp eller renovering vet vilka åtgärder som måste utföras. Kontrollen kan också användas under pågående ägande som underlag för löpande underhåll och planering inför mer omfattande renoveringar såsom takbyte, fönsterbyte eller liknande. Vi kan med andra ord hjälpa er med bedömning av vad som behöver göras och i vilken ordning det är lämpligt att utföra underhållet. Kontrollen upptäcker fel och brister innan skador uppstår, vilket gör att onödiga renoveringskostnader kan undvikas.

Tänk på att Aquademica kan hjälpa till med besiktningsman och även aktiv projektledning om så önskas.

Bostadsrättsbesiktning

Vid köp av bostadsrätt har du som köpare undersökningsplikt. Det bästa man kan göra då som lekman är att anlita en professionell besiktningsman.

En besiktning av bostadsrätt kan gå till så här:

  • vi går igenom ritningar och tekniska beskrivningar
  • vi går igenom upplysningar rörande genomförda renoveringar och reparationer
  • vi går igenom alla utrymmen i lägenheten inklusive våtrum
  • vi gör fuktmätning i badrum, kök, tvättstuga

Om det i annonsen står att lägenheten säljes “i befintligt skick” innebär det att du inte kan reklamera eller klaga på något i efterhand. I sådana fall är det extra viktigt att man genomför en professionell efterbesiktning av lägenheten.

Du bokar och vi utför besiktningen.

Om oss