Hem / Tjänster / Besiktning / Dolda fel

Dolda fel

Dolda fel är något som är viktigt att hålla uppsikt efter om du köper en ny bostad. Det som definierar ett dolt fel är att det är ett fel som redan fanns när du köpte bostaden men inte upptäckte genom att besikta huset. För att det ska räknas som ett dolt fel behöver du som köpare inte heller kunna räkna med att felet skulle uppstått på grund av bostadens skick, konstruktion eller ålder.

Följande kriterier måste uppfyllas

För att fel ska räknas som dolda fel behöver dessa kriterier uppfyllas:

  • Felet måste redan ha funnits vid köptillfället av bostaden
  • Felet var vid köptillfället inte möjligt att upptäcka
  • Felet får inte vara ett förväntat fel
  • Egenskaperna hos bostaden stämmer inte överens med säljarens uppgifter om bostaden

Upptäcka dolda fel

Det du kan göra som köpare av en bostad är att uppfylla din undersökningsplikt för att förhoppningsvis upptäcka fel i god tid. Om det handlar om ett dolt fel är det dock inte möjligt att upptäcka felet. För att upptäcka dolda fel kan du som köper en bostad behöva undersöka din bostad ytterligare, exempelvis genom att besikta taket som är ett extra utsatt område. Att upptäcka dolda fel har inte bara att göra med att “sätta dit säljaren”, då det vanligen inte är med flit som säljaren “dolt” felet.

Många gånger är det en miss och felet finns med säljarens ovetskap. Det handlar även om att få vetskap om bostaden har några dolda fel som kan vara bra att uppmärksamma och eventuellt åtgärda.

Att besikta husets olika delar kan vara smart för att upptäcka dolda fel i god tid. Du har tio år på dig att klaga på dolda fel, från den dagen du fick tillträde till huset. Om du upptäckt ett dolt fel kan du kontakta säljaren och klaga. Den vanligaste lösningen på problemet är att du får avdrag på köpesumman.

I vissa fall kan du som köpare ha rätt till skadestånd, om felet orsakats av försummelse från säljarens sida. Om situationen inte kan lösas mellan säljare och köpare kan det krävas advokater och att ta upp problemet till domstolen.

Vi hjälper dig

Har du frågor kring skador eller dolda fel, kontakta oss så hjälper vi dig.

Om oss