Hem / Tjänster / Besiktning / Husbesiktning

Husbesiktning

En överlåtelsebesiktning är en husbesiktning som utförs innan husköp. Oftast är det köparen som låter genomföra denna typ av besiktning, men det händer även att säljaren gör en överlåtelsebesiktning.

Funderar du på att köpa hus? Då är det mycket viktigt att ni skaffar er en bra bild över byggnadens status och behovet av framtida renoveringar och reparationer. Detta för att ni senare inte ska drabbas av kostnader som inte är förutsedda och inplanerade i er budget. En bra besiktning ger er underlag att slutföra köpet till en i förhållande till skicket rimlig köpeskilling.
När ni köper bostad kan vi hjälpa er med att kontrollera byggandes status, så kan ni själva fokusera på inredning och ytskikt, d v s lämna det besvärliga till oss. Aquademicas överlåtelsebesiktning uppfyller de juridiska krav som ställs på er som köpare. Vår inspektion följer jordabalken.

Besiktiga hus

Husbesiktning eller statusbesiktning är vidare lämplig när man avser att genomföra omfattande renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer, detta för att undvika att skadade konstruktionsmaterial blir kvar i den färdiga byggnaden.
Det är tyvärr relativt vanligt att man efter ombyggnationer upplever avvikande lukt i bostadsluften, ibland även hälsobesvär, som beror på att man lämnat kvar mikrobiellt skadade delar som egentligen borde blivit rivna/bortplockade innan man påbörjade renoveringen/ombyggnationen.

Husbesiktning bör utföras av person som har kunskap av olika konstruktionstyper och som har förståelse och erfarenhet av Mögel i hus och fuktskador, vattenskador och mikrobiella skador.
Aquademicas överlåtelsebesiktning omfattar allt som kan kontrolleras utan förstörande ingrepp.
Vanligtvis börjar vi med utvändig inspektion av grundmur, fasader, fönster, takavvattning och tak mm. Därefter kontrolleras grundläggningen (kryprumsgrund eller källare).
Alla ytskikt i rum och våtrum inspekteras inom bostaden, våtrum kontrolleras även med
fuktindikator.

Avslutningsvis kontrolleras vinden om sådan finns. Efter besiktningen lämnar vi ett protokoll med noteringar, våra slutsatser av noteringar samt slutligen rekommendationer över vilka vidare åtgärder som behöver utföras. Protokollet omfattar sådant som kan vara av betydelse för ert framtida boende, även om noteringarna gäller detaljer och konstruktionsdelar som av naturliga orsaker är och kan förväntas vara uttjänta.

Om ni önskar kan vi utföra vidare teknisk utredning av de punkter som eventuellt blir aktuella.
Vi kan utreda fukt– och luktskador, kontrollera läckage i rörsystem, ventilationssystem, läckage i pooler, värmeläckage mm. Allt som kan läcka kan vi läckagesöka. Mer information om våra övriga tjänster finns på hemsidan.

Teknisk utredning ligger utanför överlåtelsebesiktningen och presenteras i separat rapport. Vill ni ha en mer grundlig kontroll kan vi även utföra en statuskontroll, vilken omfattar samma som ovan och dessutom nödvändig och relevant utredning av konstruktioner med fel eller tecken på fel.

Läs mer om statuskontroll på vår hemsida.

 

Kontrollbesiktning av hus

Om du är i processen att bygga ett hus är det många saker att hålla koll på. Att bygget rullar på som det ska och följer alla riktlinjer och lagar inom byggbranschen är viktigt för att slippa stöta på komplikationer. När bygget börjar närma sig sitt slut är det dags att besikta huset. Det finns möjlighet att genomföra olika slags besiktningar vid olika skeden av bygget. Det som är ett måste är dock en slutbesiktning och en tvåårsbesiktning av huset. Den förstnämnda genomförs efter att huset är färdigbyggt och den sistnämnda två år efter att huset är färdigbyggt. Ett extra tillägg som kan vara riktigt smart att inkludera är en kontrollbesiktning.

Vad är en kontrollbesiktning?

En kontrollbesiktning kan beskrivas som en förberedande besiktning som görs innan en slutbesiktning, när huset är färdigbyggt. Syftet med att genomföra en extra förberedande besiktning är att leta efter och hitta eventuella fel i god tid. Genom denna extra åtgärd kan fel hittas i god tid innan slutbesiktningen och därmed underlätta både för dig samt byggaren du anlitat för jobbet. Ofta beställs kontrollbesiktningen av byggföretaget och genomförs cirka två veckor innan slutbesiktningen. Efter genomförd kontrollbesiktning skickas utlåtandet till båda partner för att rätta till eventuella fel innan det är dags för slutbesiktning. Eftersom en kontrollbesiktning är en förberedande besiktning innan slutbesiktningen håller den inte samma tyngd som den faktiska slutbesiktningen. Att genomföra en kontrollbesiktning är dock fortfarande riktigt smart för att öka chansen att husets slutbesiktning fortgår felfritt. Därmed är det fortfarande krav på att genomföra en slutbesiktning.

Hur genomförs en kontrollbesiktning?

Att göra en kontrollbesiktning är frivilligt men riktigt smart att göra. Även om ditt bygge genomförs enligt konstens alla regler finns det alltid en risk att någonting går snett. Det kan vara bristande kvalité i någon del av bygget eller något moment som kan ha missats eller slarvats med. Det som undersöks under en kontrollbesiktning är liknande moment som på en slutbesiktning. Som sagt är en kontrollbesiktning till för att slutbesiktningen ska vara enklare och smidigare. Därmed behöver man se över samma delar som kontrolleras under en slutbesiktning. Det går till så att man ser över att de som byggt huset har genomfört bygget på ett korrekt sätt, samt att allt som står i kontraktet blivit levererat av byggföretaget. En besiktningsman ser över rum för rum invändigt i huset för att kontrollera att allt ser ut som det ska. Samma process genomförs sedan på husets utsida. Besiktningsmannen ser över fasad, fönster, anslutningar, yttertak och dylikt för att säkerställa att allt är korrekt byggt enligt överenskommet. Efter att besiktningen är klar får du ett utlåtande som du kan se över. Utlåtandet ska beskriva eventuella fel och brister som hittats för att du ska kunna åtgärda detta. Med cirka två veckor till godo innan det är dags för slutbesiktning får du tillsammans med byggföretaget en chans att åtgärda eventuella fel och brister. Efter att eventuella fel är åtgärdade genomförs en slutbesiktning. Genom att göra en kontrollbesiktning och åtgärda fel i god tid kan du maximera chansen att ditt nybyggda hus går igenom slutbesiktningen!

Omfattning

Besiktningens omfattning bestäms av behovet och kan begränsas till enskilda konstruktionsdelar (exempelvis takbeläggning, fönster och våtrum), allt enligt kundens önskemål. Kontrollen kan även omfatta bedömning av husets VVS-system och kontroll av värmeförluster. Kontroll av rörsystemet utförs med avancerad sökutrustning och kontroll av värmeförluster utförs med värmekamera. Besiktningen redovisas i ett protokoll med våra iakttagelser, vår bedömning av dessa samt en detaljerad prioriteringslista över lämpliga åtgärder.

Kontakta oss för mer info om Besiktiga hus och hur vi kan hjälpa dig.

Om oss