Hem / Tjänster / Besiktning / Husbesiktning

Husbesiktning

Besiktningsman hus – En överlåtelsebesiktning är en husbesiktning som utförs innan husköp. Oftast är det köparen som låter genomföra denna typ av besiktning, men det händer även att säljaren gör en överlåtelsebesiktning.

Funderar du på att köpa hus? Då är det mycket viktigt att ni skaffar er en bra bild över byggnadens status och behovet av framtida renoveringar och reparationer. Detta för att ni senare inte ska drabbas av kostnader som inte är förutsedda och inplanerade i er budget. En bra besiktning ger er underlag att slutföra köpet till en i förhållande till skicket rimlig köpeskilling.
När ni köper bostad kan vi hjälpa er med att kontrollera byggandes status, så kan ni själva fokusera på inredning och ytskikt, d v s lämna det besvärliga till oss. Aquademicas överlåtelsebesiktning uppfyller de juridiska krav som ställs på er som köpare. Vår inspektion följer jordabalken.

Besiktiga hus

Husbesiktning eller statusbesiktning är vidare lämplig när man avser att genomföra omfattande renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer, detta för att undvika att skadade konstruktionsmaterial blir kvar i den färdiga byggnaden.
Det är tyvärr relativt vanligt att man efter ombyggnationer upplever avvikande lukt i bostadsluften, ibland även hälsobesvär, som beror på att man lämnat kvar mikrobiellt skadade delar som egentligen borde blivit rivna/bortplockade innan man påbörjade renoveringen/ombyggnationen.

Husbesiktning bör utföras av person som har kunskap av olika konstruktionstyper och som har förståelse och erfarenhet av Mögel i hus och fuktskador, vattenskador och mikrobiella skador.
Aquademicas överlåtelsebesiktning omfattar allt som kan kontrolleras utan förstörande ingrepp.
Vanligtvis börjar vi med utvändig inspektion av grundmur, fasader, fönster, takavvattning och tak mm. Därefter kontrolleras grundläggningen (kryprumsgrund eller källare).
Alla ytskikt i rum och våtrum inspekteras inom bostaden, våtrum kontrolleras även med
fuktindikator.

Avslutningsvis kontrolleras vinden om sådan finns. Efter besiktningen lämnar vi ett protokoll med noteringar, våra slutsatser av noteringar samt slutligen rekommendationer över vilka vidare åtgärder som behöver utföras. Protokollet omfattar sådant som kan vara av betydelse för ert framtida boende, även om noteringarna gäller detaljer och konstruktionsdelar som av naturliga orsaker är och kan förväntas vara uttjänta.

Om ni önskar kan vi utföra vidare teknisk utredning av de punkter som eventuellt blir aktuella.
Vi kan utreda fukt– och luktskador, kontrollera läckage i rörsystem, ventilationssystem, läckage i pooler, värmeläckage mm. Allt som kan läcka kan vi läckagesöka. Mer information om våra övriga tjänster finns på hemsidan.

Teknisk utredning ligger utanför överlåtelsebesiktningen och presenteras i separat rapport. Vill ni ha en mer grundlig kontroll kan vi även utföra en statuskontroll, vilken omfattar samma som ovan och dessutom nödvändig och relevant utredning av konstruktioner med fel eller tecken på fel.

Läs mer om statuskontroll på vår hemsida.

Omfattning

Besiktningens omfattning bestäms av behovet och kan begränsas till enskilda konstruktionsdelar (exempelvis takbeläggning, fönster och våtrum), allt enligt kundens önskemål. Kontrollen kan även omfatta bedömning av husets VVS-system och kontroll av värmeförluster. Kontroll av rörsystemet utförs med avancerad sökutrustning och kontroll av värmeförluster utförs med värmekamera. Besiktningen redovisas i ett protokoll med våra iakttagelser, vår bedömning av dessa samt en detaljerad prioriteringslista över lämpliga åtgärder.

Kontakta oss för mer info om Besiktiga hus och hur vi kan hjälpa dig.

Om oss