Hem / Tjänster / Besiktning / Besiktning vid husköp

Husköp

Besikta hus vid husköp

Dags för en husbesiktning? Det finns olika typer av husbesiktningar, en villabesiktning inför köp kallas för överlåtelsebesiktning, medan det kallas för statusbesiktning om man ska köpa en bostadsrätt. Köparen av ett hus har undersökningsplikt, och överlåtelsebesiktningen är en viktig del i detta.

Vi utför en besiktning av ditt nya hus för att du som köpare ska uppfylla din undersökningsplikt. Med statuskontroll menar vi att ta reda på den aktuella byggnadens verkliga status och inte bara en bedömning av vanliga fel och brister i typen av hus. Vår statuskontroll omfattar okulär inspektion av alla synliga konstruktionsdelar såsom fasad, tak, väggar, fönster, våtutrymmen och vind. Vi utreder dessutom kritiska konstruktioner med eller utan synliga tecken på fel, konstruktioner med tecken på fel samt upprättande av en prioriteringslista för lämpliga och nödvändiga åtgärder. Vi kan även utföra bedömning av husets vvs-system samt kontroll av energiläckage.

Dokumentation

Statuskontrollen resulterar i ett protokoll som innefattar avvikelser vid okulär inspektion, iakttagelser från provhål och friläggningar samt en lista över lämpliga och nödvändiga åtgärder i prioriterad ordning. Även om inga fel, som kräver akuta åtgärder, påträffas fungerar protokollet som underlag för framtida löpande underhåll. Vi är oberoende part och utför genomgående besiktning som inte lämnar några frågetecken eller krav på fortsatta utredningar.

Kontakta Aquademica för mer information.

Om oss