Hem / Tjänster / Besiktning / Husbesiktning

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning av hus / fastighet utförs vid köp, vanligtvis beställs och betalas besiktningen av köparen även om det finns vissa undantag där mäklarkedjor via besiktningsföretag utför en besiktning som senare kan användas som överlåtelsebesiktning. En överlåtelsebesiktning är en juridisk besiktning, där man endast utför okulär kontroll för bedömning av byggnadens skick, besiktningen utförs i relation till jordabalken som bildar juridiskt underlag för hur besiktningen kan utföras. Besiktningen omfattar alla tillgängliga ytor och konstruktioner, i de fall byggnadsdel inte kunnat besiktas ska detta särskilt anges i protokollet. Exempel på detta är snötäckt tak eller stödbensutrymmen utan inspektionsluckor eller luckor som inte är krypbara (mindre än 40×40 cm).

Om oss