Hem / Tjänster / Besiktning / Takbesiktning

Takbesiktning

Stora påfrestningar för tak

Takbesiktning – ett klokt beslut. Ett tak är en fastighets mest utsatta beståndsdel när det gäller hårda väderförhållanden, och det är därför viktigt att regelbundet utföra takbesiktningar. Taket ska klara av att avleda nedfallande vatten dels från lätta duggregn och kraftiga skyfall men också snö och snösmältning. Detta ställer höga krav på takkonstruktionens funktion och utförande. Trots detta kan såväl nylagda som äldre tak drabbas av läckage och anledningarna till det kan vara många.

Vill du gissa eller vill du veta?

När man ska åtgärda ett takläckage gäller det att inte dra några förhastade slutsatser utan istället grundligt och metodiskt utreda upphovet till problemet. Ett alltför vanligt problem är den gissningslek som ofta uppstår i samband med att ett läckage uppstår. Detta kan leda till att felaktiga åtgärdsarbeten vidtas, som ofta är helt onödiga utan att ha någon inverkan på läckaget. Många gånger har man dessutom lagt om hela tak för att komma tillrätta med ett läckageproblem. Att då sedan vid nästa regnoväder se hur det bildas droppar i innertaket är en påfrestande upplevelse. Vi på Aquademica rekommenderar därför alltid att man fastställer upphovet till läckaget innan några åtgärdsarbeten vidtas. På så sätt kan stora besparingar göras.

Vi hjälper dig

Aquademica är ett oberoende kunskapsföretag med en specialistgrupp som arbetar med läckagelokalisering av byggnadskonstruktioner. Många av våra kunder tenderar att komma i kontakt med oss då de vill hitta ett alternativ till exempelvis en kostsam takomläggning. Våra utredningar kan därför fungera som ett opartiskt underlag i till exempel försäkringsärenden eller i tvister där man inte vet vem som bär ansvaret för en skada.

Välkommen att kontakta oss för mer information om takbesiktning.

Om oss