Hem / Tjänster / Besiktning / Takbesiktning

Takbesiktning

Viktigt att besikta taket

Ovanpå bostaden sitter husets viktigaste beståndsdel, nämligen taket. Förutom att taket skyddar oss som bor i byggnaden från väder och vind bidrar det även till att hålla husets struktur intakt genom att skydda mot fuktangrepp. Det förutsätter dock att taket är i ett gott skick. Genom att låta en fackman göra en takbesiktning med jämna mellanrum kan du säkerställa att ditt tak mår bra.

Förläng livslängden på ditt tak

Det är viktigt att inte glömma bort taket eftersom det skyddar hela fastigheten från exempelvis fukt. Taket är också mycket utsatt då det drabbas av både nederbörd, påväxt och nedfall från kringliggande träd. Avfall som får ligga för länge på taket kan leda till frostsprängningar, det vill säga sprickor. Dessa kan i sin tur sedan leda till fuktskador. En bra besiktningsman kan peka ut de brister ditt tak har och även komma med förslag på åtgärder. När du sköter om ditt tak genom att låta någon kunnig se över det med jämna mellanrum kan du förlänga dess livslängd med många år. Genom en besiktning kan du också få reda på när det slutligen är dags att lägga om taket.

Pris för takbesiktning

Vad kostar en takbesiktning? Om du anlitar en takfirma för att åtgärda problem med taket gör de ofta en besiktning utan extra kostnad. Du kan också anlita en oberoende besiktningsman för att besiktiga tak. Kostnaden kan variera i olika områden och är också beroende av hur stor takyta som ska ses över. Det är dock välinvesterade pengar om man betänker hur mycket det kostar att lägga ett helt nytt tak.

Vi hjälper dig

Aquademica är ett oberoende kunskapsföretag med en specialistgrupp som arbetar med läckagelokalisering av byggnadskonstruktioner. Många av våra kunder tenderar att komma i kontakt med oss då de vill hitta ett alternativ till exempelvis en kostsam takomläggning. Våra utredningar kan därför fungera som ett opartiskt underlag i till exempel försäkringsärenden eller i tvister där man inte vet vem som bär ansvaret för en skada. Vi hjälper även till med överlåtelsebesiktning, efterbesiktning, och särskild besiktning.

Välkommen att kontakta oss för mer information om takbesiktning.

Stora påfrestningar för tak

Takbesiktning – ett klokt beslut. Ett tak är en fastighets mest utsatta beståndsdel när det gäller hårda väderförhållanden, och det är därför viktigt att regelbundet utföra takbesiktningar. Taket ska klara av att avleda nedfallande vatten dels från lätta duggregn och kraftiga skyfall men också snö och snösmältning. Detta ställer höga krav på takkonstruktionens funktion och utförande. Trots detta kan såväl nylagda som äldre tak drabbas av läckage och anledningarna till det kan vara många.

Vill du gissa eller vill du veta?

När man ska åtgärda ett takläckage gäller det att inte dra några förhastade slutsatser utan istället grundligt och metodiskt utreda upphovet till problemet. Ett alltför vanligt problem är den gissningslek som ofta uppstår i samband med att ett läckage uppstår. Detta kan leda till att felaktiga åtgärdsarbeten vidtas, som ofta är helt onödiga utan att ha någon inverkan på läckaget. Många gånger har man dessutom lagt om hela tak för att komma tillrätta med ett läckageproblem. Att då sedan vid nästa regnoväder se hur det bildas droppar i innertaket är en påfrestande upplevelse. Vi på Aquademica rekommenderar därför alltid att man fastställer upphovet till läckaget innan några åtgärdsarbeten vidtas. På så sätt kan stora besparingar göras.

Besiktning av tak

När man upptäcker att taket på huset läcker är det viktigt att inte ägna sig åt gissningar om vad anledningen till läckaget är utan grundligt utreda orsaken. Ett tak ska kunna utstå små som stora påfrestningar, allt från ett lätt sommarregn till åska och skyfall och vintertid ska det kunna motstå stora snömängder liksom även höststormar och friska vårvindar.

Första tanken för en lekman kanske är att byta ut takpappen och därefter lägga om taket så är problemet löst, för att vid nästa oväder upptäcka att taket fortfarande läcker.

Anlita därför alltid en auktoriserad besiktningsman för att besikta taket när det uppstår läckage. En fackman kan göra en noggrann utredning varför läckage uppstått och vilka åtgärder som behöver vidtas. Det finns många orsaker till att ett tak kan börja läcka, framförallt att alla material slits och nöts av tidens tand.

Vi besiktar ditt tak till ett bra pris och ger dig förslag på vilka åtgärder som behövs för att fixa ditt förnämsta skydd mot väder och vind – ditt tak.

Om oss