Hem / Tjänster / Besiktning / Termografering

Termografering

Termografering av hus är en beröringsfri mätmetod där man med en värmekamera hittar värmeläckage. Värmekameran registrerar värmestrålning och omvandlar den till en värmebild med temperaturuppgifter.

Termografering – Lokalisera energiläckage

I vårt nordiska klimat är det viktigt att hus är konstruerade för att behålla maximalt med energin. Trots detta är det inte ovanligt att även nybyggda hus (utan avsikt) konstrueras med energiläckage. Värmeläckage kan uppstå i både primär nergrävd fjärrvärmeledning och i sekundär värmekulvert. Allt detta ökar naturligtvis energikostnaderna. Därför blir det allt vanligare att byggnadstermograferaför att kontrollera täthet i fönster, isolering, tak och väggar.

Med termografering analyseras bland annat byggnaders isolering och eventuella värmeläckage. Vi lokaliserar golvvärmeslingor och nergrävda fjärrvärmerör, hittar läckage, analyserar fuktskador, kontrollerar lager i elmotorer under drift, med mera. På så vis kan diagnostisering av husets energiläckage ligga till grund för förbättringar, underhåll, reparationer och kostnadsbesparingar.

Vi hjälper dig

Hos Aquademica skräddarsys besiktningspaket efter kundens skiftande behov. Vi kan exempelvis utför förebyggande besiktningar, utredningar vid luktproblem, läckage eller felsökningar av avloppssystem.

Om oss