Hem / Tjänster / Besiktning / Vattenskada

Vattenskada

Ser du tecken på vattenskada?

Finns det tecken på vattenskada i kök, badrum, eller källare? Vattenskador i ett hus kan ge upphov till bestående fuktmögel och andra vattenskador. Vattenskadan bör behandlas så fort man upptäcker den, för att undvika bestående skador på byggnaden.

Konsekvenser av vattenskador

Vid en vattenskada utsätts organiska material för mer fukt än de klarar av, och det gäller att torka ned fukthalten i dessa material för att undvika mögelangrepp, bakterietillväxt, hussvamp eller bestående skador i konstruktionsmaterial och inredning. Nedan kan du läsa om de vanligaste konsekvenserna av en vattenskada.

Vi hjälper dig

Aquademica utreder fuktskador i alla typer av lokaler och bostäder. Efter utredning rapporterar vi med både digitalt och skriftligt protokoll. I protokollet redovisas fel och avvikelser som framkommit samt vår bedömning av vad som noterats. I protokollet lämnas dessutom förslag på lämpliga åtgärder för att rätta till problemet.

Kontakta oss för mer information om besiktning i samband med fukt– och vattenskador.

Vattenskada badrum

Badrummet är extra utsatt för vattenskador eftersom det dagligen utsätts för stora mängder fukt. De vanligaste orsakerna till uppkomsten av vattenskador i badrum är läckage och bristande ytskikt. Även om vattenskador förekommer i nyrenoverade badrum är det vanligare i äldre badrum som inte renoverats på många år.

Ytskikten har då brutits ner och är inte lika beständiga som förr. För att upptäcka en vattenskada i badrum i god tid är det bra att hålla uppsikt på golv och väggar. Se över dina rör och ledningar med jämna mellanrum och uppmärksamma om du upptäcker en unken lukt då det kan vara ett tecken på mögel.

Mögel

Mögel kan växa på alla typer av organiska material som till exempel trä, papp och textilier. Upptäcker man ett mögelangrepp är det viktigt att ta reda på orsaken till mögeltillväxten så att den inte kommer tillbaka. Det kan handla om att lokalisera ett läckage eller att se över ventilationen i det drabbade utrymmet. Mögel kan ge upphov till mögellukt, skador på byggnadsmaterial och hälsoproblem.

Skador på byggnadsmaterial

Vattenskador kan leda till att trä angrips av mögel, bakterier eller svamp. Mögel kan i vissa fall skada byggnadsmaterial, svamp kan ge upphov till röta, och bakterieangrepp kan öka virkets permeabilitet (genomtränglighet) med risk för att träets vattenupptagningsförmåga ökar.
Färg och tapeter kan missfärgas av mögel, och fukt kan leda till att tapeter och färg börjar lossna.
Betong som blivit utsatt för fukt kan ge upphov till hög luftfuktighet i en byggnad. Det kan även ske frostsprängningar i fuktig betong som utsätts för kyla. Betong som utsatts för fukt måste torkas ut, och det kan betyda att ett trägolv måste brytas upp för att betongen under ska kunna torka.

Vanliga typer av vattenskador

Vattenskada i/ från tak

Vattenskada som kommer från taket är väldigt vanligt för äldre bostäder. Om taket gått sönder eller av någon anledning börjat läcka kan vatten ta sig in i bostaden och orsaka en vattenskada.

Vattenskada i kök

Köket är extra utsatt för vattenskador eftersom det är väldigt fuktbelastat. Orsaker till fuktskada i köket kan vara allt från bristande rör till läckande kyl och frys vilket kan skada golvet.

Vattenskada under kylskåp

En läckande kyl kan snabbt orsaka en vattenskada om problemet inte upptäcks i tid. Det kan vara svårt att upptäcka en vattenskada under kylskåpet eftersom utrymmet inte kontrolleras regelbundet.

Vattenskada i villa

Många villaägare råkar ut för vattenskador i sitt hem. Orsakerna är varierande men våtrum är den dominerande orsaken. Bristande ytskikt eller täckande rör är särskilt bra att hålla utkik efter, likaväl som att taket håller tätt.

Vattenskada i källare

Fuktskada i källare kan uppstå om fukt tar sig in genom grunden eller genom isoleringen. Genom att regelbundet dränera din bostad och hålla utkik efter missfärgningar och unken lukt kan du upptäcka en potentiell vattenskada i god tid.

Vattenskada i hus

Att få en vattenskada i huset är aldrig roligt. Desto tidigare du upptäcker problemet desto mindre blir skadan och desto lättare blir det att hantera. Håll uppsikt över ditt tak, din fasad och din rör och ledningar för att förebygga allvarliga skador.

Vattenskada i bostadsrätt

Vattenskador i bostadsrätter uppstår primärt i våtrum som är tungt fuktbelastade. Om en vattenskada inte hanteras snabbt kan det leda till mögel och röta vilket kan bli väldigt kostsamt att hantera.

Vattenskada i lägenhet

Vattenskador i lägenhet uppstår ofta internt från lägenheten, till skillnad från villor där det även är vanligt att fukt kommer in utifrån. Badrum och kök är särskilt utsatta för vattenskador.

Vattenskada på balkong

En vattenskadad balkong kan visa sig genom missfärgningar och dålig lukt i materialet. Om vatten tar sig in i balkongen kan materialet börja ruttna vilket kan göra det farligt att vistas på balkongen.

Vattenskada på vägg

En vattenskadad vägg kan visa sig genom missfärgningar. Vattnet kommer ofta utifrån och in genom väggen vilket ofta gör skadan tämligen omfattande. Mörka fläckar och unken lukt kännetecknar en vattenskadad vägg.

Vattenskada på golv

Ett vattenskadat golv är ofta ett resultat av läckande rör och ledningar, vitvaror som läcker eller att fukt tar sig in från grunden i huset. Det kan visa sig som missfärgningar.

Läckande rör

Det finns många olika typer av vattenledningar och rör i en bostad eller på en arbetsplats och ibland går de sönder och börjar läcka. Är läckan liten kan det ta tid innan man upptäcker den även om röret inte är dolt. Vattnet rinner då ned i golvkonstruktionen och kan orsaka mögel, svamp eller fuktskador.
En vattenskada som orsakats av ett läckande rörsystem kan omfattas av husets försäkring, därför är det lämpligt att du kontaktar ditt försäkringsbolag om du misstänker en vattenläcka.

Inläckage

En läcka där vatten kommer in i en byggnad utifrån kallas för inläckage. Det kan handla om kraftiga regn eller stora mängder snö som smälter och tränger in i huset genom sprickor och hål i husets tak eller fasad. Denna typ av inläckage kan också orsakas av lättare regnskurar om skadorna på tak eller fasad är stora. Vatten kan även ta sig in genom källarens golv eller väggar om fuktspärren i källaren inte fungerar som den ska.

Översvämning

Vid kraftiga regn eller extrem snösmältning kan det hända att kommunens ledningar för dagvatten inte kan ta hand om allt vatten. Vatten kan då tränga in i huset genom avloppet. För att skydda dig mot detta kan du till exempel se till att du har en backventil i fastighetens avloppsystem så att vatten från gatuledningen inte kan tränga in i byggnaden.

Skadad eller otillräcklig fuktspärr

I kök, badrum, tvättstuga eller separat toalett kan det uppstå skador i fuktspärren och vatten kan tränga in bakom med fuktskador som konsekvens. Har du en plastmatta på golvet fungerar den som fuktspärr, men har du klinker eller kakel finns en fuktspärr bakom dessa. Sprickor i en plastmatta är alltså allvarligare än en sprucken fog eller kakelplatta, men en spricka i fogen mellan kakel- eller klinkerplattor kan betyda att det förekommer rörelser i golvet, vilka i sin tur kan orsaka otätheter på det bakomliggande tätskiktet.
En annan vanlig orsak till vattenskador i badrum eller tvättstuga är läckage vid tätskiktets anslutning till golvbrunnen.
Det är en bra idé att regelbundet göra en badrumsbesiktning av husets våtrum för att förhindra att eventuella småskador växer sig stora.

Att tänka på

Vid en vattenskada är det viktigt att genomföra en fuktteknisk utredning för att ta reda på skadans omfattning och orsak. En fuktutredning kan utföras genom en enklare fuktbesiktning på och omkring det drabbade områdets ytskikt, men det kan också behövas mer omfattande ingrepp i konstruktioner beroende på vattenskadans natur och vilka material som är drabbade, även om detta sker ytterst sällan.
När vatten har trängt in i organiska material har man ungefär 10-15 dagar på sig att åtgärda detta genom att torka ned fukthalten så att den ligger under gränsvärdet för mikrobiell tillväxt. Hinner man inte upptäcka eller åtgärda vattenskadan under denna tid är det vanligt att man måste riva ut de skadade materialen och ersätta dem med torrt oskadat material för att undvika skador, mögel, röta eller svamp.

Om oss