Hem / Tjänster / Fukt / Fuktmätning

Avfuktning

Avfukta och behandla mögelskador i ditt hem

Fukt- och mögelskador är ett stort problem för många fastighetsägare. Fukt kan till exempel orsakas av en läcka i taket, ett fönster som är trasigt eller ett droppande rör. Vid mer extrema situationer kan det orsakas av översvämningar från en naturkatastrof eller olycka.

Bli av med fukten med hjälp av avfuktning

Ett problem med fukt- och mögelskador är att de kan vara svåra att upptäcka. Faktum är att fukt kan skada väggar, golv och tak innan det ens upptäcks och är för sent. Att åtgärda skadan brukar vara en dyr, omfattande och tidskrävande process. I själva verket kan ditt hem behöva massivt arbete beroende på hur mycket fukt det handlar om och hur länge problemet funnits där. Väggar och golv kan behöva bytas ut eller renoveras. Vid allvarliga fuktskador är det alltid bäst att låta en expert hjälpa dig med avfuktning och återställa ditt hem.

Den klokaste idén är att anlita ett proffs som dagligen jobbar med att upptäcka, behandla och förebygga fukt- och mögelskador. Du kan alltid hitta företag som utför husbesiktningar och avfuktning. Precis som namnet antyder handlar avfuktning om att minska den relativa luftfuktigheten genom att kondensera fukten tills en önskad miljö har uppnåtts.

5 orsaker till mögelskador

Det finns många faktorer och förhållanden som gör att ditt hem kan drabbas av mögelskador. Fem av de vanligaste orsakerna är:

  • Värme. Mögel växer som mest i en temperatur på mellan 25 och 30 grader Celsius.
  • Bristande ventilation. En bristande ventilation leder till mögeltillväxt och bidrar till att platser med lite luftflöde förblir fuktiga och varma.
  • Lite ljusinsläpp. Lite eller inget ljusinsläpp från solen är en faktor som bidrar till mögeltillväxt eftersom mögel gillar mörka platser.
  • Materialen. För att mögel ska kunna växa och överleva behöver livnära sig på material som papper, trä, gips, tyg med mera.
  • Hög luftfuktighet. Sist och inte minst kan den relativt höga luftfuktigheten leda till mögeltillväxt. En plats behöver nämligen ha fukt i atmosfären för att mögel ska kunna överleva. Detta tillsammans med de andra faktorerna är den perfekta grogrunden för mögeltillväxt.

Genom att känna till hur mögel växer är det lättare att upptäcka områden i ditt hem där den härjar. Kom ihåg att även om du inte ser möglet så hindrar det inte den från att skapa en ohälsosam miljö i hushållet.

5 skäl till att anlita ett professionellt företag

Eftersom fastighetsägare inte jobbar med fukt- och mögelskador är det oftast bäst att överväga ett företag som utför dessa tjänster.

Fem av de främsta skälen till att anlita proffs är:

  • Vatten är rörligt. Vatten kan vara mycket rörligt och så fort vatten släpps in kan mögeltillväxt ske på de mest osannolika platserna.
  • Kan växa mögel i VVS-systemet. Mögel kan ligga dolt i VVS-systemet och få mögelsporer att cirkulera runt i ditt hem, något som betyder att det inte fungerar att ta bort mögel i resten av hemmet.
  • Proffs identifierar mögel innan det syns. När du som lekman inspekterar ditt hem för mögel är du begränsad till att åtgärda det du ser. Dock kan det finnas mögel utan att du ser några tydliga tecken på det. Professionella som jobbar med detta kan upptäcka och åtgärda mögel trots att det inte är synligt.
  • Utgör en hälsorisk. Mögel i ditt hem är riskabelt för hälsan och kan utsätta boende i hushållet för bland annat allergi och andningsproblem. Även små mängder mögel kan utgöra en hälsorisk för barn och äldre. Den enda lösningen är därför att ta bort möglet helt och hållet.
  • Identifierar orsakerna till mögel. Proffs kan identifiera inte bara var möglet finns, utan även orsakerna till problemet. Till exempel kan de upptäcka potentiella fuktkällor eller brister i ventilationen.

Om oss