Hem / Tjänster / Fukt / Fukt i badrum

Fukt i badrum

Badrum – en utsatt plats

Fukt i ditt badrum? Badrummet har alltid varit en utsatt punkt när det kommer till vattenskador. Här finns både vatten-, värme- och avloppsinstallationer. Dessa ska samverka tillsammans med tät- och ytskikt så att inga vattenskador uppstår.

Försäkringsbolagen har länge arbetat för hårdare branschregler för att reducera skaderisken. Trots det är det inte bara de äldre badrummen som i dag drabbas av vattenskada. Även de nya, moderna badrummen är ofta utsatta för fuktskador. Det blir allt vanligare med dyra och påkostade badrum i vilka hundratusentals kronor investerats. Med denna trend kan en vatten- eller fuktskada bli en tråkig och dyr historia för de drabbade.

Orsaker till skadan

Badrumsbesiktning i ett badrumsbygge är flera aktörer och tillika yrkesgrupper inblandade. När vatten- eller fuktskadan i eller i närheten av ett badrum är ett faktum är det inte självklart hur den har uppstått. Skadan kan vara orsakad av så väl ett läckage i VVS-installationen som ett fel i byggnadskonstruktionen.  Det är därför svårt att veta vem som bär ansvaret för skadan. Det är därför viktigt att vi ett sådant scenario grundligt utreda skadan och hur och varför den uppstått. Alldeles för många gånger har vi sett hur dyra åtgärder vidtagits utan att man kommit åt den egentliga felkällan. Man har helt enkelt gissat.

Aquademica är experter på alla typer av läckage, oavsett konstruktion. Vi är ett företag som alltid utför grundliga och kvalitativa utredningar för att ta reda på hur skadan egentligen har uppstått. Vi gissar inte. Med samlad erfarenhet och kunskap om så väl bygg- och VVS-konstruktion erbjuder vi våra kunder hjälp med så väl läcksökning som skadeorsaksutredning. Till vår hjälp har vi ett brett utbud av tekniker för att lokalisera alla typer av läckage – oavsett om de är dolda eller synliga.

Försäkringsärenden

Vatten- och fuktskador i ett badrum medför ibland även en intressekonflikt. Beroende på vilken del av badrummet skadan och läckaget uppstått i är det inte ovanligt att olika försäkringsvillkor gäller. Inom en bostadsrättsförening är det ibland exempelvis bostadsrättsinnehavarens hemförsäkring som ersätter skador på tät- och ytskiktet i badrummet medan det är bostadsrättsföreningens försäkring som gäller vid skador på rörledningar eller golvbrunnen.

Aquademicas utredningar kan därför fungera som underlag i försäkringsärenden och tvister som uppstår i samband med skador. Vi samarbetar med de största försäkringsbolagen och är väl insatta i problematiken runt omkring själva läckaget.

Vi hjälper dig

Har ni problem med en vatten- eller fuktskada i ert badrum? Innan ni vidtar några åtgärdsarbeten bör ni vara säkra på orsaken till problemet. På så sätt kan stora besparingar göras då rätt åtgärdsarbeten utförs.

Kontakta oss så berättar vi mer om fuktproblem i badrum och hur vi kan hjälpa dig.

Om oss