Hem / Tjänster / Fukt / Fuktutredning

Fuktutredning

Fukt kan vara ohälsosamt. En fuktutredning utförs vid misstanke om hög luftfuktighet, fuktskada eller vattenskada i en byggnad. Efter fuktutredningen bör man åtgärda de eventuella skador man hittar för att förhindra att de växer sig större. Vanliga tecken på en fuktskada är till exempel dålig lukt, hälsoproblem eller mörka fläckar i tak eller på väggar.

Vad är en fuktutredning?

Vid en fuktutredning görs kontrollmätningar med fuktmätare, men det kan även behövas kompletterande provtagningar och analyser. Vid dessa analyser kontrollerar man vilka ämnen som förekommer i proverna för att finna källan till problemen.
Under en del fuktutredningar räcker det med enklare kontroller av material och utrymmen, medan det i vissa fall krävs friläggning för att komma åt området som antas vara fuktskadat

Fukt och ohälsa

Det finns många som upplever ett samband med inomhusmiljön de vistas i och olika symptom såsom huvudvärk, luftvägsirritation, trötthet och hudbesvär.
I Socialstyrelsens miljöhälsoenkät som utfördes 2009 uppgav 14 % av deltagarna att de fick besvär av inomhusmiljön i sin bostad, sin skola eller på sitt arbete. Personer med allergier upplever oftare besvär relaterade till inomhusmiljön än de som inte är allergiska, och barn anses mer känsliga än vuxna.
Även om man upplever symptom som ofta finns hos personer som vistas i fuktskadade lokaler är det inte säkert lokalen man själv vistas i är fuktskadad, utan symptomen kan bero på andra faktorer eller sjukdomar. Därför är en fuktutredning ett bra verktyg, antingen för att upptäcka en fuktskada, eller för att utesluta att fukt är orsaken till ohälsa. Avfuktning kan även vara ett bra alternativ.

Riskfaktorer för ohälsa i inomhusmiljö

 • Bristfällig ventilation
 • Allergen från kvalster, växter eller husdjur
 • Partiklar eller irritanter från städning eller kontorsmaskiner
 • Dålig lukt
 • Ämnen emitterade från källor utomhus.
 • Brister i inomhusklimat (t ex drag eller hög/låg temperatur)
 • Torr inomhusluft
 • Mögel

Symptom kopplade till fukt och/eller mögel inomhusmiljö

 • Slemhinne- och luftvägssymptom i form av irritation och torrhet i ögon, näsa och svalg, nästäppa, snuva, heshet, hosta, återkommande luftvägsinfektion samt uppkomst eller försämring av astma.
 • Hudsymptom i form av irritation, rodnad, klåda, utslag eller eksem.
 • Allmänsymptom i form av trötthet, huvudvärk, allmän sjukdomskänsla eller luktöverkänslighet.

Det saknas än så länge säkra bevis för direkta samband mellan fukt / mögel och ohälsa men även om man ännu inte kunnat fastställa exakt vad det är som orsakar problem är det säkerställt att det inte är bra att vistas längre perioder i ett fuktskadat hus. Enligt en översikt från Världshälsoorganisationen finns samband mellan fukt/mögel och luftvägssymptom, luftvägsinfektioner (framförallt hos barn barn), och försämring av astma (WHO 2009).

Fuktutredare

En fuktutredare är en yrkesman som arbetar med att göra fuktutredningar för kunder. Syftet är att bedöma mängden fukt i en bostad. Man bedömer potentiell risk för fuktskada eller lokaliserar befintligt fuktskada och ger förslag på lämpliga åtgärder att vidta.

Fuktskadeutredning

Vid en fuktskadeutredning utreder man varför vissa fuktrelaterade problem har uppkommit i den drabbade bostaden. Man bedömer riskerna med fuktnivåerna, hittar de bakomliggande orsakerna och tar fram förslag på åtgärder för att avhjälpa skadorna.

Utredning av inomhusmiljö

En utredning av inomhusmiljön genomförs för att kontrollera vilka ämnen som finns i inomhusluften. Privatpersoner som upplever andningssvårigheter, allergibesvär eller har problem med fukt i sin bostad kan göra en utredning av inomhusmiljön för att komma till bukt med problemet.

Vi hjälper dig utreda fuktskada

Efter vår fuktutredning rapporterar vi med både digitalt och skriftligt protokoll.
I protokollet redovisas fel och avvikelser som framkommit samt vår bedömning av vad som noterats.
I protokollet lämnas dessutom förslag på lämpliga åtgärder för att rätta till problemet. Vanliga problem är upplevda hälsoproblem hos dem som vistas i lokalen eller byggnaden, problem med avvikande lukter samt missfärgningar och deformationer i material och på ytor som inte kan förklaras genom kända händelser.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Om oss