Fuktutredning Göteborg

Fuktutredning kan vara lämpligt att göra för dig som har problem med fukt i din bostad. Fukt kan nämligen vara farligt för hälsan i för stora mängder. Fukt kan dessutom vara destruktiv för bostadens konstruktion om det angriper väggar, golv och tak.

När ska man göra fuktmätning?

Vi erbjuder tjänster inom fuktutredning och fuktmätning i Göteborg till kunder som vill ta reda på om de har problem med en för hög fuktnivå. Om du upptäckt tecken på att fukt tagit sig in i din bostad eller tacklar en befintlig vattenskada kan vi hjälpa dig med en fuktmätning för att ta reda på hur läget ligger till. Syftet med att mäta fuktnivån och kolla upp vad som orsakat problemet är att upptäcka problemet i god tid för att undvika att problemen blir värre. En fuktskada kan snabbt bli värre om den inte hanteras omgående.

Det kan i värsta fall leda till mögelangrepp och att fuktskadan sprider sig till övriga delar av bostadskonstruktionen. Därför är det alltid bra att utreda problemet så fort det upptäcks. Vanliga tecken på att du kan ha ett fuktproblem är hälsoproblem, en unken lukt eller synliga mögelfläckar på väggar, golv och tak.

Hur utförs en fuktutredning?

Vid en fuktutredning använder vi en fuktmätare för att mäta hur hög fuktnivå som finns i olika utsatta material. Vi kan även tillämpa extra analysera vid behov. Utefter resultatet ger vi förslag på åtgärder som kan vara lämpliga för din personliga hälsa och din bostads välbefinnande.

Kontakta oss om ni är behov av en fuktutredning i Göteborg.

Om oss