Hem / Tjänster / Fukt / Fukt i källare

Fukt i källare

Fuktig källare? Har du rätt luftfuktighet i källaren för att undvika risken för mögel och fuktskador? Har du hittat mögel i din källare, ska du renovera källaren eller undrar du hur du bäst avfuktar din källare? Har du en fuktskada på din källarvägg? Vi hjälper dig.

Källare utsätts för fukt från flera håll. I äldre byggnader, där det utvändiga fuktskyddet börjat ge vika, kan fukt tränga in genom källarväggen. I dessa typer av byggnader består det utvändiga fuktskyddet ofta av kallasfalt som bryts ner, beroende av utförande på en tidsperiod på 30-50 år, av mikroorganismer som finns i marken.

Fuktskada i källaren

Fukt kommer även från markmassor under byggnaden, där fukt kapillärt stiger upp i källarväggarna.
 Denna typ av uppfuktning är mycket svår att undvika, däremot kan man anpassa material och ytskikt i källaren så att fukten inte orsakar några problem.

Vidare sker ofta uppfuktning av kalla golv och väggytor under sommarens varmaste period, detta beror på att naturlig fukt i utomhusluften fäller ut (kondenserar) mot kallare ytor i källaren. Marken under huset är kallare än utomhusluften varav källarens golv och väggar kyls underifrån under sommaren.

Kontakta oss på Aquademica för mer information om fuktproblem i källare.

Om oss