Hem / Tjänster / Fukt / Krypgrund

Avfuktning Krypgrund

Fuktskada krypgrund

Har du misstankar om att din krypgrund har drabbats av en fuktskada? Att vara uppmärksam på ett flertal olika tecken för att upptäcka att din krypgrund är utsatt för angrepp såsom fukt och mögel gör att du så snart om möjligt kan åtgärda detta. Att finna att din markgrund samt grundmurar är fuktiga, kondens som uppstår vid sommarens slut, mögel som är synligt för ögat samt om du uppmärksammar okända dofter i ditt hem. Detta är samtliga några få, men oftast vanligt förekommande, sätt som du kan uppmärksamma att din krypgrund har kommit att drabbas av fuktangrepp och då oftast mögel. Något som nu är så säkert är att detta behöver fixas för att du ska slippa möjligheterna till att det uppstår ytterligare skador samt för att skydda din hälsa. Det finns idag en bred marknad av företag som är specialiserade på att avfukta din krypgrund och du kan snabbt och enkelt få hjälp. Det kan vara en mycket god idé att välja att installera en avfuktare i din krypgrund för att enkelt kunna få bukt med fukt och övriga skador som kan uppstå.

Att utföra en avfuktning i din krypgrund

Att upptäcka om din krypgrund har kommit att bli drabbad av fukt och mögel gör att du oftast måste krypa in till krypgrunden. Att göra detta kontinuerligt är att föredra då våra krypgrunder är extra känsliga och utsatta för att ådra sig fuktskador. Har du dock kommit att bli drabbad är det dags att göra något åt detta. Genom att vända dig till ett professionellt företag som har många års erfarenhet kan du snabbt och enkelt få hjälp med en avfuktning av din krypgrund. Ett företag kommer ut till dig för att lokalisera fukten för att sedan på ett korrekt sätt kunna åtgärda och se till att du blir kvitt med fukten. Med rätt kunskap hjälper ett företag dig med att åtgärda problemet samt att fuktsäkra ditt hem och din krypgrund. Detta sker genom att isolera samt ventilera din krypgrund. Efter avslutat arbete rekommenderas du att installera en avfuktare som hjälper dig hålla bukt med fukten. Detta är det mer kostnadsvänliga alternativet för dig som är bosatt i ett hus för att i framtiden förhoppningsvis slippa anlita ett företag för att hjälpa dig med att avfukta. Det finns ett par saker att ha i beaktning vid val av avfuktare till din krypgrund.

Vilken typ av avfuktare för ditt hem?

Det är en mycket god idé att välja att installera en avfuktare i din krypgrund för att du ska slippa uppkomst av fukt som i sin tur kan leda till att du kommer att få ytterligare problem i form utav mögel, bildande av svamp samt dofter som sticker i näsan. Det finns ett flertal företag där ute som du kan vända dig till som hjälper dig att finna rätt avfuktare för dig och din krypgrund. Det kan vara något svårt att veta vilken typ utav avfuktare du ska installera i ditt hem då denna ska väljas i relation till vilket typ av klimat du är bosatt i. Krypgrundens temperatur varierar och skiljer sig från bostad till bostad men oftast ligger denna mellan 4 till 15 grader Celsius. Val av avfuktare bör ske i relation till krypgrundens storlek, avfuktarens ljudnivå, hur lättillgänglig din krypgrund är samt halten av fukt som din krypgrund utsätts för. Med hjälp av en avfuktare möjliggör du att kunna hålla fuktnivåerna nere så att dessa ligger mellan 60 till 65 % och inte högre än så. För att finna rätt typ av avfuktare är det en bra idé att vända dig till ett företag som är specialiserade inom detta område för att du ska få rätt sort för ditt hus.

Konstruktionen

Fukt i krypgrund är allvarligt då fukten kan ge upphov till mögel, fuktskador och hussvamp. Att avfukta grunden hjälper inte alltid, eftersom träkonstruktionen redan kan vara skadad. Krypgrunden är området mellan marken och husets nedre golv. Den bör vara minst 70 cm hög för att inspektioner ska kunna göras.

Fukt i krypgrund

Fukt i krypgrunden är ett vanligt problem för husägare som har lite äldre hus. Med relativt hög luftfuktighet utomhus kan fukt lätt ta sig upp genom grunden in till huset. Det kan i värsta fall leda till fuktskador och mögel.

Krypgrundbesiktning

Genom att utföra en krypgrundsbesiktning kan du få din krypgrund besiktad av en professionell yrkesman med särskild expertis kring fukt och krypgrunder. Om du misstänker att du har fukt i krypgrunden är det ett bra val för dig.

Vi hjälper dig

Aquademica kan utreda orsaken till fuktproblem i grunden och utifrån detta lämna detaljerade förslag på lämpliga åtgärder för att ta bort problemet.
Vår utredning redovisas i ett protokoll med iakttagelser, vår bedömning av problemet samt ett åtgärdsförslag.

Kontakta Aquademica för mer information.

Om oss