Hem / Tjänster / Fukt / Tunnputsfasader

Tunnputsfasader

Problem med fukt i fasaden? Hur sköter man bäst tunnputsfasad eller enstegstätad fasad? Det finns många typer av fasader på hus och det gäller att sköta om dem på rätt sätt.

Viktigt att veta

Enstegstätade fasader har visat sig vara mycket känsliga för fuktinträngning och har en mycket hög skadefrekvens.

Luftspalt

Fasader med luftspalt fungerar i regel bra så länge de är korrekt byggda med avledningsplåtar vid övergångar och med luftspalt som inte är fylld med något material (mineralull, bruksspill eller annat), medan fasader utan luftspalt är mer benägna att drabbas av problem.

Underhåll beroende på fasadtyp

– Träfasader kräver regelbundet underhåll, där underhållsintervallet är relaterat
till fasadernas exponering av sol, regn och vind.

– Tegelfasader är tåliga och kräver mindre underhåll, först efter 30-50 år kan det
vara nödvändigt att renovera tegelfogarna.

– Fasader av plåt, eternit och puts på skalmur kräver underhåll i förhållande till
slitage och skador.

– Enstegstätade fasader av tunnputs på fasadbärande skivor. De fasadbärande
skivorna består vanligtvis av cellplast eller hård mineralull. Konstruktionen
har visat sig vara mycket känslig för fuktinträngning och den har en mycket
hög skadefrekvens.

Enstegstätade tunnputsfasader

Problemet med fasader av tunnputs på fasadbärande skiva utan mellanliggande luftspalt är att fukt som tränger in via genomföringar binds i vindskivor och i stommen istället för att ledas ut. Fukt som binds i stommen kan på kort tid orsaka stora skador som kräver omfattande reparationsarbeten. Typen av konstruktion har under senare år varit i fokus för omfattande åtgärder.

Skadorna förekommer främst vid genomföringar, t ex under fönster och dörrar, vid infästningar av lampor och markiser, vid ventilationsöppningar, elskåp och liknande.
Det är ofta svårt att upptäcka fuktskador i denna typ av konstruktion, ibland märks inget förrän det börjar lukta i bostaden, vid denna tidpunkt har skadorna vanligtvis hunnit bli omfattande.

Man påträffar denna typ av fasadkonstruktion på byggnader uppförda från slutet av 1990-talet fram till omkring 2008. 2007 blev konstruktionens svaghet allmänt känd, trots detta slutfördes en del av de redan påbörjade byggnadsprojekten med denna typ av fasad. I dagsläget används inte denna typ av konstruktion i branschen.

Mätning tunnputsfasader

Vi utför mätningarna enligt SP rekommendationer, vilket innebär att mätprotokollen kan användas om man anmäler skada till sin byggfelsförsäkring.

Nedan hittar ni länk till SP’s rapport. Mätningen redovisas med ett skriftligt och/eller digitalt protokoll där uppmätta värden visas direkt på fasadritningar.
http://www.sp.se/sv/units/energy/Documents/ETi/SP_RAPP_2009_16.pdf

Kontakta oss vid problem med fuktproblem i fasaden.

Om oss