Hem / Tjänster / Läckage / Fasad

Fasad

Fuktkänslig fasad

Enstegstätad fasad, tegelfasad eller träfasad? Vilken fasad är mest fuktkänslig? Fasader av puts är mycket känsliga för fukt och skador i putsfasader är ofta problematiska då de inte går att reparera inifrån. Det innebär att du kan bli tvungen att ta bort all puts och utvändig isolering, vilket är kostsamt.

Luftspalt

En luftspalt mellan byggnadens fasadmaterial och stomkonstruktion har som syfte att avleda och ventilera bort fukt från väggen. Fasader med luftspalt fungerar i regel bra så länge de är korrekt byggda med avledningsplåtar vid övergångar och med luftspalt som inte är fylld med något material (mineralull, bruksspill eller annat).

Underhåll beroende på fasadtyp

– Träfasader kräver regelbundet underhåll, där underhållsintervallet är relaterat
till fasadernas exponering av sol, regn och vind.

– Tegelfasader är tåliga och kräver mindre underhåll, först efter 30-50 år kan det
vara nödvändigt att renovera tegelfogarna.

– Fasader av plåt, eternit och puts på skalmur kräver underhåll i förhållande till
slitage och skador.

– Enstegstätade tunnputsfasader
Problemet med fasader av tunnputs på fasadbärande skiva utan mellanliggande luftspalt är att fukt som tränger in via genomföringar binds i vindskivor och i stommen istället för att ledas ut. Fukt som binds i stommen kan på kort tid orsaka stora skador som kräver omfattande reparationsarbeten. Man påträffar denna typ av fasadkonstruktion på byggnader uppförda från slutet av 1990-talet fram till omkring 2008. År 2007 blev konstruktionens svaghet allmänt känd, trots detta slutfördes en del av de redan påbörjade byggnadsprojekten med denna typ av fasad. I dagsläget används inte denna typ av konstruktion i branschen.

Vi hjälper dig

Kontakta oss på Aquademica så berättar vi mer om problematiken med fukt i fasaden och hur vi kan hjälpa er.

Om oss