Hem / Tjänster / Läckage / P-däck

P-däck

P-däck – Skadeorsak

Skador på betongen i parkeringshus orsakas i de flesta fall av klorider från tösalt som bilarna vintertid drar med sig in. Detta är ett mycket vanligt förekommande problem.

Betongskador i garage och P-hus

Betongskador i garage, på parkeringsdäck och i parkeringshus är relativt vanliga. Skador på betongkonstruktioner i garage och p-hus är ett mycket vanligt förekommande problem. I de allra flesta fallen orsakas skadorna av klorider från tösalt som bilarna vintertid drar med sig in på parkeringsplanen. Kloriderna tränger in i betongen och orsakar på sikt att armering och annat ingjutningsgods rostar. Rosten har mycket större volym än det ursprungliga stålet, vilket medför att betongen utanför rostande stål spricker och till slut spjälkas av. Kloridinitierad armeringskorrosion är mycket aggressiv och orsakar skador på betongkonstruktioner i tösaltmiljö för miljardbelopp varje år. Armeringskorrosion kan i garage och p-hus, liksom för alla konstruktioner i fuktig miljö, också orsakas av karbonatisering.

Karbonatisering kan sägas vara ett slags naturligt åldrande hos betongen, vilket medför att betongens ursprungliga rostskyddande förmåga går förlorad. Liksom för kloridinträngning tar det en viss tid innan karbonatiseringsfronten når in till armeringen och denna därmed kan börja rosta. Armeringskorrosion innebär att konstruktionens bärighet försämras. Armeringens förankring i betongen går förlorad, avrostningen minskar armeringens tvärsnitt, och betongens tvärsnitt respektive effektiva höjd minskar pga. spjälkning av det täckande betongskiktet. Tillåts skadeprocessen fortsätta obehindrat finns slutligen risk för kollaps.

Aquademica utför utredningar av läckage i garage och p-däck.
Kontakta oss för mer information.

Om oss