Takläckage

Takläckage – viktigt att veta:

Takläcka? När man ska åtgärda ett takläckage gäller det att inte dra några förhastade slutsatser. Vi utreder orsaken till problemet grundligt och metodiskt.

Om det läcker in eller ni är behov av en takbesiktning, kontakta oss nedan.

Läcka i taket är inte så ovanligt

Takläckage är vanliga då taket är en fastighets mest utsatta del när det råder hårda väderförhållanden. Ett tak ska klara av att avleda nedfallande vatten från lätta duggregn, kraftiga skyfall samt snö och snösmältning. Det ställer hårda krav på takkonstruktionens funktion och utförande. Att takkonstruktioner läcker in vatten är naturligtvis inget nytt problem och vi kan väl alla se framför oss bilden av baljan som placerats under det droppande innertaket. Såväl nylagda tak som äldre konstruktioner kan drabbas av läckage och anledningarna till det kan vara många.

Olika typer av påfrestningar

Alla läckage är unika – en devis som stämmer väldigt bra in när det kommer till just takläckage. I vissa fall kan ett läckage i en takkonstruktion visa sig så fort det börjar smådugga. Ibland krävs det dock ett mindre monsunregn för att vatten ska kunna läcka in i fastigheten. Många gånger är inte ens extrema skyfall tillräckliga utan en samverkan av regn- och vindförhållanden krävs för att ett läckage ska uppstå. Vatten kan även tränga igenom ett tak vid snösmältning där det då tar sig in genom punkter som under normala väderförhållanden aldrig utsätts för vatten. Takläckage är med andra ord ofta en komplicerad historia.

Orsak och åtgärd

Orsakerna till ett takläckage kan vara många. Det kan vara allt från rena konstruktionsfel till att skador uppstått i samband med åtgärdsarbeten. Problemet kan vara en följd av att vatten inte avleds korrekt eller att skador i tätskiktet uppstått. När man ska åtgärda ett takläckage gäller det att inte dra några förhastade slutsatser utan grundligt och metodiskt utreda upphovet till problemet.
Ett alltför vanligt problem är den gissningslek som ofta uppstår i samband med att ett läckage uppstår. Detta kan leda till att felaktiga åtgärdsarbeten vidtas, som ofta är helt onödiga utan att ha någon inverkan på läckaget. Många gånger har man dessutom lagt om hela tak för att komma tillrätta med ett läckageproblem. Att då sedan vid nästa regnoväder se hur det bildas droppar i innertaket är en påfrestande upplevelse. Vi på Aquademica rekommenderar därför alltid att man fastställer upphovet till läckaget innan några åtgärdsarbeten vidtas. På så sätt kan stora besparingar göras.

Specialister på takläckage

Aquademica har specialister som arbetar enbart med olika typer av läckage på byggnadskonstruktioner. Detta är en grupp med gedigen kunskap om byggnadskonstruktion som ligger till grund för att förstå läckagens orsaker och hur de kan lokaliseras. Till sin hjälp har de ett brett utbud av specialverktyg och metoder för att kunna lokalisera alla typer av takläckage. Som Sveriges ledande läckagelokaliseringsföretag har vi erfarenhet från tiotusentals olika skador där vi hjälpt kunder att utreda orsaken till läckage och vattenskador.

Aquademica arbetar rikstäckande och har kontor i Stockholm, Göteborg och Uppsala.
Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa just er.

Läckage i takkupa

Ett läckage kan uppstå i takkupan på huset om taket inte riktigt håller tätt och släpper in vatten. Skarven där takkupan går upp från övriga taket är extra utsatt för slitage och fukt.

Läckage takfönster

Takfönster är otroligt dekorativa men tyvärr även extra utsatta för fukt och vatten. Då fönstret går upp i taket får det utstå mycket nederbörd vilket innebär en förhöjd risk för läckage.

Takläckage med dolda fel

Tyvärr är orsaken till en hel del takläckor dolda fel. Därför är det viktigt att hålla god uppsikt över sitt tak för att snabbt upptäcka ett läckage om det väl uppstår. Hantera läckaget omgående för att minimera skadan.

Om oss