Hem / Tjänster / Läckage

Vattenläcka

Har du någon gång upptäckt ett vattenläckage i ditt hus? En vattenläcka är aldrig kul att behöva hantera men är något som är relativt lätt hänt. Ibland fungerar inte alltid som det ska, vilket kan orsaka vattenläckage i huset. Det är vanligt att råka ut för en vattenläcka vid stormar eller rejäla oväder. Framförallt gällande gamla hus som inte håller samma kvalité som de en gång gjorde är vattenläckage en jobbig olycka som kan hända. I den situationen gäller det att hantera problemet så snabbt som möjligt!

Orsaker till vattenläckage

De tillfällena då det är störst risk för vattenläckage är vid oväder. Vid stora regnoväder med stora mängder nederbörd finns det en risk att våra hus inte orkar hålla borta allt vatten. Vid storm finns det en risk för träd att falla och för vinden att flytta på takpannor och därmed öka risken för vatten att ta sig in i taket. Vattenläckage är även vanligt förekommande från läckande rör. Vatten från läckande rör kan ofta komma från tryckpunkter som dåligt isolerade duschar eller badkar. Ibland kan en vattenläcka vara svår att upptäcka om rören är dolda eller om det droppar väldigt minimalt. Om rören är väl synliga kan det självklart synas enklare och snabbare. Oavsett var det läcker och hur mycket vatten det handlar om är det viktigt att hantera vattenläckan så snabbt som möjligt för att minimera risken för dyra vattenskador. Om det inte syns var läckan uppstår går det att genomföra en läcksökning.

Förebygga vattenläcka

Självklart är en vattenskada något som alla vill undvika. Det kan bli kostsamt och omständligt att åtgärda, framförallt om läckan är omfattande. Därmed finns det några grejer du kan göra för att förebygga vattenläckage eller åtminstone hitta läckan i god tid för att snabbt hantera problemet. När det gäller läckage i taket går det att inspektera taket regelbundet för att säkerställa att det håller bra skick. Var uppmärksam på förändringar som uppstår. Efter oväder kan det vara särskilt viktigt att undersöka taket för att säkerställa att ingenting gått sönder, flyttat på sig eller brustit. På så sätt kan du upptäcka eventuell skada i god tid och därmed hantera läckan snabbt. Gällande vattenläcka som kan uppstå i huset från bristande rör går även detta att hålla uppsikt över. Genom att vara uppmärksam på dropp eller färgförändringar på golv, väggar och intill rör kan du snabbt upptäcka om en läcka uppstår.

Om skadan redan är skedd

Om du upptäckt en vattenläcka efter en tid är skadan redan skedd och problemet bör hanteras så snabbt som möjligt. Om du upptäcker att ditt tak läcker in vid ett oväder gäller det att snabbt torka upp eventuellt vatten och exempelvis ställa en hink under droppet. Efter ovädret är det bäst att ta professionell hjälp och åtgärda problemet så snabbt som möjligt. Om dina rör plötsligt börjar läcka gäller det även då att blockera vatten från att föras vidare. Fånga upp det droppande vattnet och om det är möjligt – försök undvika att använda vatten som färdas i rören i stora mängder. Åtgärda sedan problemet så snabbt som möjligt. Om du upptäcker en vattenläcka när vattnet redan gjort en del skada måste huset eventuellt undersökas grundligt ifall vattnet tagit sig in i väggar och golv. 

Vattenläckage

Vattenläcka i ditt badrum? Vattenläckage i din bostadsrätt? Det händer att en vattenledning går sönder, och det gäller att åtgärda en läcka snabbt. Även den minsta vattenläckan kan resultera i ett svinn på 80 liter vatten per dygn. Du kan spara pengar och värna om miljön om du med jämna mellanrum granskar din vatteninstallation och åtgärdar eventuella läckor.

Vattenläckor kan bli dyra historier och orsaka stora skador. Vare sig det handlar om en villa, bostadsrätt, hyresrätt eller företagslokal finns alltid risken för läckage på vattenledningen.

Ta hjälp av Aquademicas expertis

Att låta Aquademica lokalisera läckaget kan spara stora pengar då vi kan hitta vattenläckan utan att behöva frilägga eller riva något. Vi har med åren hjälpt många – privatpersoner som företag och kommuner – att sänka en vattenförbrukning som verkade normal, men där fastigheten i själva verket var drabbad av en vattenläcka. Det är alltså klokt att med jämna mellanrum se över din vatteninstallation och åtgärda eventuella läckage.

Stora besparingar

Vattenläckor är kostsamma. En rinnande toalett kan göra av med en kubikmeter vatten på ett dygn, och en droppande kran kan ge en vattenförlust på tio kubikmeter per år.

Men det handlar inte bara om en onödigt stor förbrukning av vatten, vid en läcka på vattenledningen kan också energiförbrukningen öka, och skador kan uppstå om läckan orsakat en vattenskada. Förutom att en vattenskada kan leda till ökad fuktighet i fastigheten fuktskador, mögel och annat obehag så uppstår även kostnader i samband med reparation av de skador läckan åstadkommit. Det kan handla om sanering av mögel, skadedjur, dålig lukt eller hussvamp, samt friläggning, rivning och renovering av fuktdrabbade områden.

Vanliga tecken på vattenläckor

  • Trycket i ledningarna sjunker
  • Det kommer allt mer luft från tappställena
  • Vattenförbrukningen stiger oförklarligt
  • Vattenmätaren visar på förbrukning trots att det inte sker
  • Instabil vattentemperatur

Att vattenförbrukningen är stabil under en längre period utesluter inte ett läckage. Därför rekommenderar vi att det utförs regelbunden läckagelokalisering av större fastighetsbestånd.

Läckagelokalisering

Aquademica erbjuder läckagelokalisering av allt från servisledningar på villatomter till hela bostadsområden. Vi har goda resultat inom området tack vare vårt breda utbud av tekniker och metoder som vi anpassar från fall till fall. Till exempel har vi en specialistgrupp fokuserad på att jobba med rörläckage.

För att hitta källan till ett större läckage använder vi givare för att mäta de markvibrationer en stor läcka kan ge upphov till, medan vi arbetar med andra tekniker och metoder för mindre läckage. Vår spetskompetens gör att vi kan lokalisera läckage på alla typer av material – allt från polyetenslangar till koppar- och gjutjärnsledningar.

Storleken på läckan spelar ingen roll, vi hittar den.
Vågar vi säga att vi är bäst i branschen på läcksökning? Ja det gör vi faktiskt!
Kan vi erbjuda ett bra pris? Ja, det med.

Akut vattenläcka eller vattenskada? Vi hjälper dig!

Inläckage kan vara komplexa, och det är inte alltid helt lätt att hitta den verkliga orsaken. På Aquademica har vi några av landets bästa inläckagespecialister som lokaliserar läckor på alla typer av fastigheter. Med olika mättekniker kan vi precisionsbestämma läckage och presenterar sedan de mest lämpliga och kostnadseffektiva åtgärderna.

Vi har kontor på flera platser i landet, bland annat i Stockholm, Göteborg och Malmö och erbjuder konkurrenskraftiga priser på våra tjänster.
Kontakta oss så kan vi berätta mer och hjälpa dig om du har problem med inläckage.

Om oss