Fuktskada Göteborg

Misstänker du att din bostad drabbats av en vattenskada eller känner du lukt av mögel i hemmet? Då är det hög tid att få bukt på problemet och anlita experter för att hitta rätt lösning för inläckaget. För din egen trygghet är det dock viktigt att göra saker i rätt ordning när du behöver experthjälp.

Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på när din bostad drabbats av fuktskada eller vattenläcka i Göteborg.

Expert på inläckage / vattenläcka i Göteborg

Det är alltid en fördel att i tidig fas kontakta en pålitlig firma som har erfarenhet av att åtgärda fukt- inläckage- och mögelproblem. Ibland kan vissa specifika områden drabbas i högre grad än andra och en lokal aktör har kännedom om den här sortens förutsättningar. En fuktskada i Göteborg kan exempelvis snabbt sprida sig till närliggande fastigheter om det rör sig om inläckage i Göteborg. Något en lokal expert på olika typer av fuktskada eller vattenskada är uppmärksam på.

Ett tips till dig som bor i villa är att höra dig för bland grannar för att se om någon annan drabbats av fuktskador. Göteborg är regnrikt och inte sällan kan det leda till diverse läckage och vattenproblem från anslutande vattenansamlingar.

Regelbunden kontroll

För dig som äger ett hus eller fastighet är det av stor vikt att några gånger per år se över tak, väggar och källare. Du bör med andra ord ha en regelbunden kontroll av huset för att i god tid upptäcka en eventuell vattenskada eller fuktskada. Väggar med mystiska fläckar och fuktiga fönsterkarmar är några exempel.

Ju tidigare du får bukt på en uppstådd skada, desto mindre skadas ditt hus generellt. Det är betydligt billigare att lösa fuktskador på direkten istället för att vänta för länge.

Akut fuktskada

Skulle olyckan vara framme och du upptäcker en större fuktskada i bostaden är det viktigt att omedelbart åtgärda problemet. Det finns många firmor i Göteborg som erbjuder jour service, vilket innebär att du omgående kan få en expert på plats för att se över skadan. Du bör dock alltid jämföra aktörer även om det är brådis.

Offert vid vattenskada i Göteborg

Oavsett det gäller ett jourbesök eller vanlig åtgärdstjänst är det alltid viktigt att begära offert på jobbet. Om du kommer hem från semestern och upptäcker fuktskador ringer du jour service, men se ändå till att få reda på pris innan de kommer ut.

När du beställer en tjänst från en vvs-firma är det stående tipset att begära offert på specifik tjänst i samband med din förfrågan. Gäller det en vattenskada i Göteborg så finns där många aktörer och du kan med fördel begära offert från flera firmor.

Vi hjälper dig

Vi utreder fuktskador i alla typer av lokaler och bostäder. Vid utredning av en fuktskada fastställer vi skadeorsak genom kontrollmätningar och vid behov friläggning. Kontrollen utförs främst med fuktmätare men ibland krävs även kompletterande provtagningar och analyser. Exempel på kompletterande provtagningar är läckagesökning med gas och analys av material och luftprover. Efter vår utredning rapporterar vi med både digitalt och skriftligt protokoll. I protokollet redovisas fel och avvikelser som framkommit samt vår bedömning av vad som noterats. I protokollet lämnas dessutom förslag på lämpliga åtgärder för att rätta till problemet.

Kontakta oss för mer information om du har problem med, eller misstänker en fuktskada.

Om oss