Hem / Tjänster / Läcksökning

Läcksökning

Läcksökning vatten – Viktigt att veta

Läcksökning och läcksökare – vi lokaliserar alla typer av läckor. Läcka i tak eller pool? Vi utför läcksökning i Stockholm, Göteborg, Malmö och flera andra städer.

Ett vattenläckage i en byggnads rörsystem leder lätt till ett stort slöseri med vatten. Ett läckage med en sytråds tjocklek kan ge en förlust på cirka 80 liter vatten per dygn

Vattenläcka i ditt badrum? Vattenläckage i din bostadsrätt? Det händer att en vattenledning går sönder, och det gäller att åtgärda en läcka snabbt. Även den minsta vattenläckan kan resultera i ett svinn på 80 liter vatten per dygn. Du kan spara pengar och värna om miljön om du med jämna mellanrum granskar din vatteninstallation och åtgärdar eventuella läckor.

Ta hjälp av Aquademicas expertis

Att låta Aquademica lokalisera läckaget kan spara stora pengar då vi kan hitta vattenläckan utan att behöva frilägga eller riva något. Vi har med åren hjälpt många – privatpersoner som företag och kommuner – att sänka en vattenförbrukning som verkade normal, men där fastigheten i själva verket var drabbad av en vattenläcka. Det är alltså klokt att med jämna mellanrum se över din vatteninstallation och åtgärda eventuella läckage.

Stora besparingar

Vattenläckor är kostsamma. En rinnande toalett kan göra av med en kubikmeter vatten på ett dygn, och en droppande kran kan ge en vattenförlust på tio kubikmeter per år.

Men det handlar inte bara om en onödigt stor förbrukning av vatten, vid en läcka på vattenledningen kan också energiförbrukningen öka, och skador kan uppstå om läckan orsakat en vattenskada. Förutom att en vattenskada kan leda till ökad fuktighet i fastigheten fuktskador, mögel och annat obehag så uppstår även kostnader i samband med reparation av de skador läckan åstadkommit. Det kan handla om sanering av mögel, skadedjur, dålig lukt eller hussvamp, samt friläggning, rivning och renovering av fuktdrabbade områden.

Vanliga tecken på en vattenläcka

  • Trycket i ledningarna sjunker
  • Det kommer allt mer luft från tappställena
  • Vattenförbrukningen stiger oförklarligt
  • Vattenmätaren visar på förbrukning trots att det inte sker
  • Instabil vattentemperatur

Att vattenförbrukningen är stabil under en längre period utesluter inte ett läckage. Därför rekommenderar vi att det utförs regelbunden läckagelokalisering av större fastighetsbestånd.

Läcksökning av vattenledning och servisledningar

Aquademica erbjuder läckagelokalisering av allt från vattenledningar och servisledningar på villatomter till hela bostadsområden. Vi har goda resultat inom området tack vare vårt breda utbud av tekniker och metoder som vi anpassar från fall till fall. Till exempel har vi en specialistgrupp fokuserad på att jobba med rörläckage.

För att hitta källan till ett större läckage använder vi givare för att mäta de markvibrationer en stor läcka kan ge upphov till, medan vi arbetar med andra tekniker och metoder för mindre läckage. Vår spetskompetens gör att vi kan lokalisera läckage på alla typer av material – allt från polyetenslangar till koppar- och gjutjärnsledningar.

Storleken på läckan spelar ingen roll, vi hittar den.

Vågar vi säga att vi är bäst i branschen på läcksökning? Ja det gör vi faktiskt!
Kan vi erbjuda ett bra pris? Ja, det med.

Vanliga typer av läcksökning

Nedan finner ni vanliga typer av läcksökningar vi utför.

Läcksökning vattenledning i mark

Om vattenledningar nere i marken börjar läcka kan läget bli lite klurigt. Då kan man behöva utföra en läcksökning för att identifiera var läckaget är. Läckan behöver avhjälpas så fort som möjligt.

Läcksökning vattenledning

Vattenledningar som läcker kan snabbt orsaka fukt och vattenskador om problemet inte avhjälps i tid. Om du uppmärksammat ett läckage men inte kan lokalisera var läckan uppstått kan du behöva göra en läcksökning.

Läcksökning av pool

Att en pool börjar läcka är något som snabbt kan orsaka stora förluster av vatten. Om du misstänker att din pool läcker kan du dra nytta av att utföra en läcksökning.

Läcksökning av tak

Om taket börjar läcka är det viktigt att agera snabbt för att undvika kostsamma skador. För att kunna vidta lämpliga åtgärder är det lämpligt att utföra en läcksökning på taket.

Vi hjälper dig

Vi erbjuder snabba och direkta insatser med akut läckagelokalisering såväl som täthetskontroller vid misstankar om rörläckage samt årlig periodisk övervakning av till exempel vattenledningar i bostadsområden.

Aquademica jobbar med privatpersoner såväl som fastighetsägare, kommuner och försäkringsbolag och finns bland annat i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Västerås. Kontakta oss så berättar vi mer om våra tjänster, varför just vi är bäst på området,  och hur vi kan hjälpa dig med din vattenläcka.

Om oss