Hem / Tjänster / Läcksökning / Avloppsläcka

Avloppsläcka

Läckage i avloppsrör

Avloppsläcka och avloppsläckage. Läckage på avlopp är vanligt. Orsaker kan till exempelvis vara torrsprickor i ledningen, eller rörförskjutningar där röret förskjutits från skarven.

Avloppsläcka

Avloppsläckage? Vi hjälper våra kunder med alla typer av avloppsläckage som till exempel otäta golvbrunnar, läckage på avlopps- och dräneringsledningar eller fuktproblem och huruvida dessa härstammar från ett avloppsläckage.
Att upptäcka ett läckage på ett avloppsrör är ofta svårare än på övriga VVS-konstruktioner. Ett läckage på ett värmesystem indikeras genom ett tryckfall. På kall- och varmvattenledningar kan det indikeras genom att vattenförbrukningen ökat utan anledning. När det kommer till avloppsrör och avloppssystem blir det genast mycket svårare då man inte har någon mätare, som i fallen ovan. Många gånger upptäcks ett läckage när skadan redan är ett faktum (ofta vatten- eller fuktskada).

Vanligt problem

Läckage på avlopp är vanligt. Orsaker till det är exempelvis torrsprickor i ledningen, eller rörförskjutningar där röret förskjutits från skarven. Andra punkter där läckage lätt uppstår är i materialöverföringar där olika rörmaterial kombinerats vilket exempelvis kan ske i samband med stambyten.

Rörinspektion eller ej

Den traditionella metoden för att upptäcka läckage på avloppsrör är genom inspektion av rörledningen med hjälp av filmteknik och analys. Det är många gånger en bra metod men lokaliserar endast de skador och fel man kan se. En avloppsledning kan dock läcka även om läckaget inte går att upptäcka med blotta ögat, till exempel väldigt små läckage.

Relining eller ej

En populär åtgärd för att reparera skador på avloppsrör är att utföra en såkallad relining. Det finns flera typer av relining men där grundprincipen är att de gamla uttjänade avloppsrören beklädds inifrån med ett tätande material. Detta är en metod som gör att man undviker att behöva frilägga avloppsledningar vilket är fallet vid ett stambyte. Relining har dock sina brister; exempelvis kan det vara svårt att täta kring grenrör och golvbrunnsanslutningar. Aquademica kan som opartisk bedömare kontrollera avloppets täthet efter det att en relining utförts för att utreda om läckageproblematiken kvarstår.

Vi hjälper dig

Aquademica använder unika och beprövade metoder och tekniker för att kunna hitta alla typer av läckage, även de allra minsta. Vi erbjuder allt från provtryckning av avloppssystem till en komplett läckagelokalisering där rörinspektion endast utgör en liten del. Vi kan hitta såväl stora som små läckage, även om röret är inbyggt i en vägg eller i golvet. Ett läckage på ett avloppsrör medför många gånger även en oönskad lukt, även om avloppsvatten inte läcker ut genom själva hålet. En sådan lukt kan sprida sig i hela fastigheter, långt ifrån själva källan. Vi på Aquademica kan även spåra denna typ av läckage och har löst många luktproblem som uppkommit genom läckage på avloppsrör.

Hör av er till oss på Aquademica så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till med att lösa just er frågeställning om avloppssystem.

Om oss