Rörinspektion och avloppsfilmning i Uppsala

Att inspektera sina avlopps- och vattenrör regelbundet är en enkel metod som kan förebygga stopp och problem samt upptäcka problem i god tid. I längden kan du spara mycket pengar genom att inspektera och vid behov filma dina rör.

Syftet med rörinspektion

Läckage i avloppssystem uppkommer väldigt ofta på grund av att rören blivit gamla och slitna. Eftersom det är omöjligt att se rören skick utifrån kan det vara svårt att bedöma vilket skick de faktiskt har. Läckage uppkommer som vanligast i skarvarna på rören. En rörinspektion kan hjälpa dig se skicket på dina rör och hantera eventuella skador eller brister innan ett läckage uppstår.

Utförande av rörinspektion i Uppsala

Vi utför rörinspektion och avloppsfilmning i Uppsala till kunder som misstänker att deras rör kan behöva repareras eller bytas ut. Det kan även vara passande att inspektera rören om du köper en ny bostad som har gamla avloppsledningar. Vid behov utför vi även avloppsfilmning då vi för in en liten kamera i avloppsrören och filmar insidan. Det tillåter oss att se om något fastnat i rören eller om en skada har uppkommit. Utifrån resultatet ger vi förslag på framtida åtgärder som kan vara lämpliga att vidta, exempelvis en avloppsrenovering eller ett stambyte.

Om oss