Hem / Tjänster / Läcksökning / Kylsystem

Kylsystem

Läckage – kylsystem

Dåligt tryck i kylsystemet? Det kan bero på en läcka och då finns risk för kostsamma vattenskador. Läckage på kylsystem måste därför tas på allvar.
Vi behandlar läckor på alla VVS-system!

Kylsystem som läcker kan orsaka vattenskador och skador på själva kylsystemet. Därför är det viktigt att aldrig strunta i tecken på en läcka i ett kylsystem eftersom fuktskador och förlust av kylmedia kan medföra stora kostnader.

Unik kompetens

På Aquademica har vi unik spetskompetens – vi vågar till och med säga att vi är bäst i branschen på läcksökning av kylsystem. Våra kunniga tekniker och säkra metoder gör att vi kan lokalisera läckage på alla typer av vätskebärande kylsystem oavsett storlek. Vi erbjuder läcksökning på allt från små kylsystem i villor till kilometerlånga kulvertar för fjärrkyla, såväl som sekundära köldbärarkretsar inomhus.
Bland våra kunder finns inte bara privatpersoner och bostadsrättsföreningar utan också fastighetsbolag, kommuner och energiverk. Med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och flera andra städer i Sverige kan vi därför hjälpa de flesta.

Kylsystem ger ökad komfort

Efterfrågan på komfort och behaglig inomhustemperatur har ökat stadigt sedan man började införa kylsystemen i Sverige på 50-talet. Då var komfortkylning nytt, med idag är det standard i de flesta affärslokaler och kontorsbyggnader.
Med klimatförändringar och ökad miljömedvetenhet har kraven på effektivisering av vårt energianvändande ökat. Ett resultat av detta är att vi i norra Europa blivit duktiga på energieffektivitet och utvecklingen av effektiva kylsystem. Under sommaren kan innehavare av kylsystem därför njuta av ett behagligt inomhusklimat även om det är mycket varmt ute. Det som började som ett en lösning för industrin är idag vanligt i butiker, på kontor och även i hemmen.

Läckande kylsystem kan ge skador

Precis som alla VVS-konstruktioner riskerar vätskeburna kylsystem att drabbas av läckage. Om man ständigt måste fylla på med kylmedia finns det antagligen en läcka i kylsystemet. Ett läckande kylsystem leder inte bara till förlust av kylmedia utan luft kan också ta sig in i systemet och försvaga den energibärande förmågan, vilket kan leda till korrosion. Med korrosion ökar risken för fler läckage samtidigt som kylsystemets livslängd förkortas.
En läcka i ett vätskebärande kylsystem kan också ge upphov till vattenskador med konsekvenser som dålig lukt, fuktskador, mögel, och onormalt hög fuktighet i lokalen.
Det är alltså viktigt att grundligt utreda misstankar om läckage, för att slippa stora kostnader för energiförluster och skador.

Vi hjälper dig

Vi hjälper våra kunder med såväl snabba och akuta insatser som underhålls- och planeringsuppdrag.
Misstänker ni att ert kylsystem läcker eller vill ni kontrollera dess status? Tveka inte att kontakta oss på Aquademica så berättar vi mer. Vid minsta misstanke om ett läckage lägger vi upp en handlingsplan för att till ett bra pris kunna hjälpa dig med läckage på ditt kylsystem.

Om oss