Läcksökning Uppsala

Många svenskar råkar årligen ut för vattenläckage i sina bostäder. Vattenläckage kan komma utifrån genom tak och fasad men lika gärna från avlopps- och vattenrör inuti byggnader. Läckage är vanligast förekommande i äldre bostäder och fastigheter då avloppssystem och byggnadskonstruktioner inte håller hur länge som helst. Att hålla efter underhåll av huset och byta ut samt reparera rörsystem vid behov är grundläggande för att undvika läckage. Om olyckan väl är framme behöver du göra en läcksökning för att upptäcka var problemet kommer ifrån.

Syftet med läcksökning

Vi utför läcksökning i Uppsala till kunder som upptäckt eller misstänker ett läckage. Med en läcksökning kan vi snabbt och smidigt lokalisera var en läcka uppkommit för att minimera skadan och snabbt åtgärda problemet innan skadan blir värre. Det är viktigt att åtgärda läckage så snabbt som möjligt eftersom det annars kan leda till svåra vattenskador som blir både dyra och komplicerade att åtgärda.

Läcksökning för olika läckor

Vilken metod vi använder för att utföra läcksökning i Uppsala beror på var problemet uppkommit. De tecken som uppmärksammas i samband med en läcksökning kan ofta ge en indikation på vad som orsakat problemet. De flesta läckage uppkommer i vattenledningarna och kan visa sig genom att vattenförbrukningen ökar markant eller att vattenmätaren visar på att du förbrukar vatten trots att du inte gör det. Vi kan undersöka läckaget och lokalisera var läckan uppstått så problemet kan åtgärdas så snabbt som möjligt. Vi kan även hjälpa dig med läcksökning av tak eller på övriga platser i bostaden genom olika metoder för att minimera skadan.

Ta hjälp av Aquademicas expertis

Att låta Aquademica lokalisera läckaget kan spara stora pengar då vi kan hitta vattenläckan utan att behöva frilägga eller riva något. Vi har med åren hjälpt många – privatpersoner som företag och kommuner – att sänka en vattenförbrukning som verkade normal, men där fastigheten i själva verket var drabbad av en vattenläcka. Det är alltså klokt att med jämna mellanrum se över din vatteninstallation och åtgärda eventuella läckage.

 
Kontakta oss om ni är i behov av läcksökning genom klicka på knappen nedan.

Om oss