Hem / Tjänster / Läcksökning / Vattenledning

Läcksöka Vattenledning

Ta hjälp av Aquademicas expertis

Att låta Aquademica lokalisera läckaget kan spara stora pengar då vi kan hitta vattenläckan utan att behöva frilägga eller riva något. Vi har med åren hjälpt många – privatpersoner som företag och kommuner – att sänka en vattenförbrukning som verkade normal, men där fastigheten i själva verket var drabbad av en vattenläcka. Det är alltså klokt att med jämna mellanrum se över din vatteninstallation och åtgärda eventuella läckage.

Vi hjälper dig

Vi erbjuder snabba och direkta insatser med akut läckagelokalisering såväl som täthetskontroller vid misstankar om rörläckage samt årlig periodisk övervakning av till exempel vattenledningar i bostadsområden.

Aquademica jobbar med privatpersoner såväl som fastighetsägare, kommuner och försäkringsbolag och finns bland annat i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Västerås. Kontakta oss så berättar vi mer om våra tjänster, varför just vi är bäst på området,  och hur vi kan hjälpa dig med din vattenläcka.

Om oss