Hem / Tjänster / Lukt / Avloppslukt

Avloppslukt

Dålig lukt från avloppet? Det är vanligt att avlopp luktar illa, och avloppslukten kan vara påfrestande att leva med. Illaluktande avlopp i badrummet eller på toaletten kan bero på flera orsaker. Det kan handla om ett läckande avloppsrör, ett trasigt vattenlås, dålig ventilation, gamla inbyggda kapade rör, eller att man helt enkelt inte har spolat i rören på länge.

Hitta dålig lukt från avlopp

Med avancerad teknik hittar vi snabbt orsaken till problemet och föreslår lämpliga åtgärder för att avlägsna avloppslukten.

Vi hjälper dig

Kontakta oss så hjälper vi till att lokalisera var avloppslukten kommer ifrån och vad som orsakar det.

Avloppslukt i badrummet

Många personer råkar någon gång i livet ut för avloppslukt i badrummet. Orsakerna kan vara varierade men en gemensam faktor är att något inte riktigt står rätt till. Ofta kommer lukten från toaletten eller avloppet i duschen. Orsaken kan vara att avloppsrören börjar bli igentäppta. Därför är det viktigt att lokalisera var problemet kommer ifrån för att åtgärda problemet så snabbt som möjligt.

Vilken åtgärd som är lämplig att vidta vid dålig lukt från badrummet kan variera beroende på vad problemet är. Ofta behöver man ta en titt i avloppsrören och kontrollera att avloppssystemet fungerar som det ska i första hand. Därefter vidtar man lämpliga åtgärder för att lösa problemet och bli av med lukten.

Luktar det avlopp?

Har du någon gång varit med om att det luktar avlopp? Då är du inte ensam. Om avloppet stinker är något fel, eftersom avloppsystem är designade på ett sätt för att förhindra att lukt kommer upp. Trots det är avloppslukt vanligt förekommande och som tur är – ofta lätt att åtgärda.

Dålig lukt från huset

Avlopp som stinker från huset kan ha många olika orsaker. Försök identifiera var lukten kommer ifrån. Avloppsdoft från badrum är vanligt förekommande men det kan även komma från köket. Lokalisera var lukten kommer ifrån för att åtgärda problemet.

Dålig lukt från kök

Om du upptäckt att en avloppslukt från köket är boven troligtvis matrester. Matrester som fastnar i avloppet kan börja ruttna och bakterier kan frodas. Att regelbundet hålla efter städning i köket och undvika att spola ner matrester kan förebygga problemet.

Dålig lukt från toalett

Att toaletten luktar avlopp kan bero på att packningen mellan toaletten och avloppet torkat ihop eller gått sönder. Om detta uppstår behöver du ta hjälp av en rörmokare som kan kontrollera ditt avlopp.

Dålig lukt från avlopp

Om avloppet börjar lukta (eller stinker) bör du först och främst försöka lista ut vad problemet är. Så länge du inte har stopp i avloppet kan du prova på att rengöra vattenlåset och rengöra avloppet med anpassade rengöringsmedel.

Avloppslukt från golvbrunn

Golvbrunnen är en riktig bov när det kommer till avloppslukt. För att förebygga avloppslukt från golvbrunnen är det bra att regelbundet rengöra vattenlåset. Rensa bort hår och skråp för att undvika stopp och att avlopp luktar illa.

Dålig lukt från diskhon

Avloppslukt från diskhon är inte lika vanligt förekommande som i badrummet. För att förebygga detta bör du undvika att spola ner fett och matrester i diskhon. Du kan även använda uppkokat vatten och eventuellt rengöringsmedel och hälla ner i diskhon.

Dålig lukt från handfatet

Om handfatet börjar lukta avlopp kan du även här kontrollera vattenlåset. Ofta samlas smuts, tops och annat skräp som börjat mögla och ruttna vilket orsakar dålig lukt. Ha för vana att göra detta regelbundet för att förhindra avloppslukt.

Avloppslukt från vasken

Avloppslukt från vasken uppstår precis som diskhon ofta av fett och matrester. Använd samma metod för att förebygga och hantera avloppslukt från vasken som för diskhon.

Avloppslukt från vattenlås

Rensa och rengör vattenlåset regelbundet för att undvika att det börjar lukta illa. Vattenlåset tenderar att samla upp smuts vilket på sikt både kan leda till stopp och dålig luft från badrummet.

Vi hjälper dig

Kontakta oss så hjälper vi till att lokalisera var avloppslukten kommer ifrån och vad som orsakar det.

Om oss