Hem / Tjänster / Lukt / Cigarettrök

Cigarettrök

Elak lukt från bland annat cigarettrök kan vara ett stort och svårt problem för fastighetsägare. Ibland kan lukten göra det omöjligt att ens vistas i vissa utrymmen eller lokaler. Som drabbad vill man därför få en snabb lösning på problemet.

Vid luktproblem finns det sällan någon generallösning eller given felkälla. Lukt kan i fastigheter spridas genom flera komplexa samverkande orsaker. Det kan vara allt ifrån problem med ventilationen till dolda, läckande avloppsledningar eller otäta konstruktioner. I dagens fastigheter har vi ofta flera tekniskt avancerade lösningar för lukt- och energitransport. För att då lyckas lösa luktproblem gäller det att ha en förståelse och kunskap om detta.

Kontakta oss om du vill ha hjälp med en luktutredning.

Om oss