Hem / Tjänster / Lukt / Kemiska Emissioner

Kemiska Emissioner

Kemiska emissioner är utsöndring av gaser, strålning eller partiklar och kan vara kemiska (gas eller ånga), biologiska (bakterier) eller fysikaliska (damm och partiklar). Byggmaterial, inredningsmaterial och möbler avger emissioner från bland annat lim, färg, spackel, spånskivor eller golvmaterial. De kan också orsaka besvärande lukt och påverka hälsan och välbefinnandet hos de som befinner sig i berörda lokaler. Med god ventilation sänker du kemikaliehalten i luften eftersom den förorenade luften förs ut och ersätts med frisk luft utifrån.

Aquademica utför utredningar av inomhusmiljön, avseende fukt, lukt och mögelanalys. Kontakta oss för mer information.

Om oss