Hem / Tjänster / Lukt / Luktutredning

Luktutredning

Luktutreding för hus, bostadsrätt eller hyresrätt

Luktutredning – Dålig lukt kan vara ett stort och svårt problem för fastighetsägare. Luktproblem Ibland kan lukten göra det omöjligt att ens vistas i vissa utrymmen eller lokaler. Som drabbad vill man därför få en snabb lösning på problemet. Vid luktproblem finns det sällan någon allmängiltig lösning eller given felkälla. Lukt i fastigheter kan spridas genom flera komplexa samverkande orsaker. I dagens fastigheter har vi ofta flera tekniskt avancerade lösningar för luft- och energitransport. För att då lyckas lösa luktproblem gäller det att ha en förståelse och kunskap om detta. Att spåra lukt är i regel svårt då den inte går att se. Det är inte alltid säkert att man vet vilken lukt det är man har att göra med och kan därför inte heller veta vad som är felet. Det kan vara allt ifrån problem med ventilationen till dolda, läckande avloppsledningar eller otäta konstruktioner.

Vi fastställer orsaken till luktproblemet

Det finns många företag som arbetar med att försöka få bort lukter i huset, exempelvis genom olika typer av saneringar. I sådana företags intresse finns det därför ofta en vilja att sälja fler tjänster. Aquademicas luktutredningar syftar istället till att utreda orsaken och felkällan till luktproblemet utan något bakomliggande intresse för merförsäljning. Genom att fastställa och utreda orsaken till luktproblemet förhindrar man även att luktproblemet återkommer vilken det kan göra om man endast sanerar.

Aquademica har lång erfarenhet av luktutredning. Till vår hjälp har vi ett brett utbud av tekniker och metoder som vi anpassar efter varje uppdrags unika förutsättningar. Allt detta tillsammans med en gedigen kunskap om bygg- och fastighetskonstruktion gör att vi lyckats lösa många tillsynes omöjliga luktproblem.

Aquademica:s utredningar består av snabba insatser. Som kund ges du under hela uppdragsprocessen kontinuerliga återrapporteringar om projektets fortskridande som resulterar i en rapport med resultatsammanställning och åtgärdsförslag.

Kontakta Aquademica om du har några frågor om lukt så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just er.

Om oss