Hem / Tjänster / Lukt / Mögellukt

Mögellukt

Luktar det mögel?

Problem med mögellukt? Luktar det mögel i ditt hus, vill du veta hur du bäst tar bort mögellukt, eller undrar du varför du blivit drabbad av mögel? Det går att tvätta bort mögel, men om man inte tar reda på varför mögel har uppstått är det vanligt att mögeltillväxten och den dåliga lukten kommer tillbaka.

Förmågan att registrera ohälsosamma miljöer eller hälsofarliga födoämnen har varit livsavgörande för människor i alla tider. Många människor reagerar därför på lukter som indikerar fara, dock är det välkänt att luktsinnet snabbt blir avtrubbat vid vistelse i angripna miljöer. Luktorganet stänger av för ett visst ämne när det väl har varnat, detta för att vara redo att varna för nya lukter eller förändringar i lukten. Detta innebär att man ofta känner en lukt vid plötsliga förändringar, exempelvis vid inträde i en byggnad med avvikande lukt, för att kort tid därefter inte uppfatta lukten längre.
Vår erfarenhet säger oss att man alltid bör ta människors upplevelse av avvikande lukter på allvar. Vid mögelskador avges ämnen (emissioner) som lätt sprids till omgivande luftrum. Mögelsvampar och jordbakterier (actinomyceter) kan sprida mycket starka lukter. Lukten av rötsvampar (träförstörande svamp) är i regel mindre och påminner om svag och unken svamp- eller jordliknande doft. Vill man veta exakt vilken art ett angrepp är av måste man utföra en laboratorieanalys.

Orsaker och skador

Lukterna kan ofta härledas till mögelangrepp orsakade av olämpliga konstruktioner, felaktiga materialval eller inträffade fukt- eller vattenskador. Svartmögel är ett samlingsnamn för flera mögelsorter med färgmässiga likheter. Denna vanligt förekommande mögeltyp trivs i fuktiga miljöer som till exempel våtutrymmen, källare, fasader eller krypgrunder. Majoriteten av alla olika svartmögelsorter producerar gifter (toxiner) som sprids via luften och kan ge upphov till astmatiska och allergiska besvär.

Få hjälp med mögellukten i huset

Vår utredning redovisas i ett protokoll med iakttagelser, vår bedömning av problemet samt ett åtgärdsförslag. I protokollet beskrivs lukter, om möjligt, som mikrobiella eller kemiska, ibland kan det vara svårt att avgöra vilken typ av lukt det rör sig om. Lukt beskrivs i termerna svag, måttlig, tydlig eller stark. Beskrivningen av luktupplevelse är utredarens personliga bedömning, där vi använder oss av erfarenheter från tidigare utredningar i fukt- eller luktskadade byggnader.

Kontakta Aquademica för mer information.

Om oss