Hem / Tjänster / Lukt / Skadedjur

Skadedjur

Råttor har alltid gäckat fastighetsägare genom historien. Oavsett vilka åtgärder som vidtagits för att hålla dem utestängda tenderar de alltid att hitta vägar in i våra fastigheter.
 Mer än den skada som våra fyrfotade ovänner kan orsaka på exempelvis el- och oskyddade rörledningar kan de även orsaka luktproblem i fastigheter. Avföringsstank och liklukten från de döda djuren medföra att det knappt går att vistas i berörda utrymmen. Att lokalisera luktkällan blir då ett måste. Tyvärr är det inte alltid enkelt då lukt i en fastighet kan spridas genom komplexa orsakssamband från en del till en annan.

På Aquademica har vi den erfarenhet och kunskap som krävs för att förstå de komplexa orsakssambanden. Vi har under de senaste åren märkt ett kraftigt uppsving för våra luktutredningar där problemen orsakas av råttor. Som komplement till våra luktutredningar arbetar vi även med förebyggande arbete. Vi kan då med av tekniska hjälpmedel lokalisera svagheter i konstruktioner som kan leda till att råttor tar sig in i fastigheten.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.

Om oss