Aquademica – ett klimatsmart företag

vardeord

Vi hjälper våra kunder att ta kontroll över sin vatten- och energiförbrukning. Tillsammans arbetar vi för en hållbar miljöutveckling och maximalt utnyttjande av tillgängliga resurser.

Läckagelokalisering av vattensystem samt åtgärdandet av små som stora läckage minskar både energi- och vattenförbrukning vilket sparar dyrbara resurser och minskar skadlig miljöpåverkan. Vi kan ge dig en helhetsbild av förbrukning och användning av energi och vatten inom områden som fjärrvärme, fjärrkyla, tappvatten, sekundärvärme med mera.

Miljöarbete

Vår miljöpolicy utgör grunden för Aquademicas verksamhet mot en hållbar
utveckling och kretsloppsanpassning. Miljöpolicyn är en del av ledningens
ansvar att utveckla, implementera och underhålla ett miljöledningssystem
för företaget. För att denna policy skall bli verkningsfull och effektiv skall
den kompletteras med miljömål som kan revideras och återkopplas till
företagets verksamhet.

Kvalitetsarbete

Aquademica utför tjänster av sådan kvalitet att dessa helt tillgodoser
avsedd funktion, överensstämmer med kundens behov, krav och
förväntningar, samt svarar mot myndigheters krav. Företaget strävar
efter leveranssäkerhet, jämnhet i tjänstens kvalitet och hög nivå i
kundservice. Vi arbetar dessutom ständigt med att förbättra våra
processer för att uppnå våra kvalitetsmål.

 

Aquademicas allmänna villkor

pdf_icon_28px Läs våra allmänna villkor

 

Back to Top
snabblån