Miljöarbete

Dokument

Läs vår miljöpolicy

PDF öppnas i nytt fönster

Läs vår miljöplan

PDF öppnas i nytt fönster

Aquademica – ett klimatsmart företag

Vi hjälper våra kunder att ta kontroll över sin vatten- och energiförbrukning. Tillsammans arbetar vi för en hållbar miljöutveckling och maximalt utnyttjande av tillgängliga resurser. Läckagelokalisering av vattensystem samt åtgärdandet av små som stora läckage minskar både energi- och vattenförbrukning vilket sparar dyrbara resurser och minskar skadlig miljöpåverkan. Vi kan ge dig en helhetsbild av förbrukning och användning av energi och vatten inom områden som fjärrvärme, fjärrkyla, tappvatten, sekundärvärme med mera.

Miljöarbete

Vår miljöpolicy utgör grunden för Aquademicas verksamhet mot en hållbar utveckling och kretsloppsanpassning. Miljöpolicyn är en del av ledningens ansvar att utveckla, implementera och underhålla ett miljöledningssystem för företaget. För att denna policy skall bli verkningsfull och effektiv skall den kompletteras med miljömål som kan revideras och återkopplas till företagets verksamhet.

Kvalitetsarbete

I många fall går det att se skadan orsakad av ett läckage med blotta ögat. Trots detta kan orsaken till läckaget vara okänd eller osynlig. Det är också en bra idé att vara vaksam på plötsliga förändringar i vattenförbrukningen och tryckförändringar i värmesystemet. Tänk på att ett läckage kan ”gömma sig” i statistiken för vattenförbrukningen. Aquademicas läckagelokalisering är oftast en snabb insats. När du hör av dig till oss med ditt problem lägger vi upp en handlingsplan för hur vi ska utreda ärendet på ett effektivt sätt

Om oss