Aquademica – et miljøsmart firma

vardeord

Vi hjælper vores kunder at tage kontrol over sit vand – og energiforbrug. Sammen arbejder vi for en holdbar miljøudvikling og maksimal udnyttelse af tilgængelige ressourcer.

Lækagesporing af vandsystem samt reparation af store og små lækager mindsker energi – og vandforbruget og dette sparer store ressourcer på både miljøet og økonomien. Vi kan give dig et helhedsbillede af dit energi – og vandforbrug inden for områder som fjernvarme, fjernnedkøling, vandforbrug, sekundærvarme med mere.

Miljøarbejde

Vores miljøpolicy er grundlæggende for Aquademicas målsætning mod holdbar udvikling og kredsløbstilpasning. Vores miljøpolicy er en del af ledelsens ansvar for at udvikle, implementere og vedligeholde et miljøtænk. For at denne policy skal blive så effektiv som mulig skal den kompletteres med miljømål som kan revideres og sættes i relation til firmaets grundidé.

Kvalitetsarbejde

Aquademica udfører tjenester med en kvalitet som fuldstændigt stemmer overens med funktion, kundens behov, krav og forventninger samt myndighedernes krav. Firmaet efterstræber leveringssikkerhed, stabil kvalitet og høj niveau i vores kundeservice. Vi arbejder løbende med at forbedre vores processer for at opnå vores kvalitetsmål.

Back to Top
snabblån