Hem / Tjänster / Mögel / Fuktskada

Fuktskada

Fuktskada i badrummet, köket eller källaren? Finns fuktskadan i ett hus, en bostadsrätt, eller gäller det en fuktskadad hyresrätt? Problem med en fuktskador kan uppstå på många platser i ett hus och kan ge upphov till skador och mögel om den inte behandlas. Särskilt utsatt är badrum, källare och krypgrund, men även andra delar av huset kan drabbas.
Fuktskador kan bland annat bero på dålig fuktspärr eller ett läckage som orsakat vattenskador.

Oavsett om en fuktskada uppstått i en villa, bostadsrätt eller hyresrätt finns Aquademica för att hjälpa dig. Har du en fuktskadad husvagn eller ett fritidshus där en fuktskada behöver åtgärdas kan vi hjälpa dig även där. Med kontor i bland annat Stockholm, Uppsala, Göteborg, Helsingborg och Malmö kan vi erbjuda hjälp till privatpersoner och företag i stora delar av Sverige.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa just dig.

Utredningar vid misstänkt fuktskada

Det finns flera olika utredningar som kan göras om man misstänker eller vet om att man drabbats av en vattenskada. Här följer några av de utredningar som Aquademica utför. Vill du göra en utredning för att lokalisera en fuktskada? Vi hjälper privatpersoner, hyresvärdar, bostadsrättsföreningar, företag och försäkringsbolag.

Fuktutredning

Fuktskador är inte alltid lätta att upptäcka på egen hand, och många gånger är de dolda innanför taket, under golvet eller i en vägg. En fuktutredning kan utföras vid misstanke om en fuktskada eller vattenskada i en byggnad. Har man problem med mögel, dålig lukt, hög luftfuktighet eller sjukdomskänsla vid vistelse i en lokal kan man låta göra en fuktutredning för att ta reda på vad som gett upphov till en fuktskada, eller för att utesluta att en fuktskada är orsaken till problemen. Det kan till exempel röra sig om dålig ventilation istället, vilket också kan ge upphov till hög luftfuktighet, mögel och sjukdomskänslor.

Läcksökning

Om man vet att en fuktskada beror på en läckande vattenledning, ett trasigt avloppsrör, en golvvärmeledning som gått sönder eller något liknande så måste man ta reda på exakt vart på ledningen läckan har uppstått för att kunna åtgärda den. Det är inte alltid lätt att hitta läckan själv, särskilt inte när det gäller en vattenledning som finns inne i en vägg eller i golvet, avloppsrör eller golvvärme. För att kunna fastställa läckans ursprung kan man då låta göra en läcksökning. Då används olika tekniker för att hitta läckan så att man kan åtgärda den. Aquademica har en speciell rörgrupp som är specialiserad på läckagelokalisering. Om du vill komma i kontakt med dem kan du klicka här.

Luktutredning

Det finns flera orsaker till att dålig lukt kan uppstå i en fastighet. Material som blivit fuktskadade kan börja lukta illa, och lukt som uppstår på grund av mögel eller ett läckande avloppsrör är inte heller särskilt angenäm. Har man problem med dålig lukt och inte vet vad det beror på kan man låta göra en luktutredning för att ta reda på orsaken.

Fuktskada på krypgrund

Det ventilerade utrymmet mellan en villas bjälklag och marken kallas för krypgrund. Krypgrunden är en av de delar på ett hus som ofta drabbas av problem i form av fuktskador – vart tredje småhus i Sverige står på en krypgrund och ungefär var annan krypgrund är fuktskadad. En fuktskada på krypgrunden kan ge upphov till mögel och röta, vilket kan bli kostsamt att sanera. Mögel växer på ytan, men röta går på djupet i träet. Det är sällan en vanlig villaförsäkring täcker fukt- och mögelskador på krypgrunden, därför är det viktigt att hålla sin krypgrund under uppsikt.

Fuktskada i källare

I villor byggda under första halvan av 80-talet och tidigare är risken för fuktskador i källaren större än i modernare hus. Orsaken är att äldre hus saknar skyddande fiberduk och dagvattendränering, något som numera används när man bygger hus med källare.
Källare i äldre hus löper alltså extra stor risk att drabbas av fuktskador, röta och mögel, men även relativt nybyggda hus kan drabbas av fukt i källaren. Ett ordentligt fuktskydd är viktigt om du vill undvika fuktskador i din källare, och det är också viktigt att hålla källarväggen varm, eftersom det minskar risken för fuktskador i källarens innerväggar. Eventuell fukt som kommit in i väggen torkar då upp utan att ha hunnit göra någon skada på källarväggen.

Om du upplever fukt i din källare kan Aquademica hjälpa dig med en fuktutredning eller en läckagelokalisering för att ta reda på vart fukten kommer ifrån.

Om det regnar kraftigt eller mycket snö smälter händer det ibland att kommunens dagvattenledningar inte kan ta hand om allt vatten. Då är det vanligt att vatten tränger in i vissa hus genom avloppet, till exempel genom en golvbrunn i källaren. Ett sätt att skydda ditt hus mot detta är att se till att det finns en backventil i husets avloppsystem. På så sätt kan du förhindra att vatten från gatuledningen tränger in i byggnaden.

Fuktskadad vind

Fukt kan komma in på vinden från två håll, dels som inläckage utifrån genom skador på tak eller fasad i samband med regn eller töväder, men också inifrån huset på grund av att fuktig luft från själva bostadsdelen stiger till vinden genom en otät vindslucka.
Oavsett vart fukten kommer ifrån kan den sätta sig i trä och isolering och därigenom orsaka fuktskador, mögel och röta på vinden. Främst är det takbjälkar och insidan på yttertaket som drabbas av fukt- och mögelskador. Precis som i källaren täcker en villaförsäkring ofta inte skador på vinden som är orsakade av fukt eller mögel, så det är viktigt att agera snabbt om du misstänker att ditt vindsutrymme är drabbat av fukt.
Har du en kallvind som du planerar att inreda? Tänk då på att anpassa ventilation och isolering efter att det nu kommer att vistas människor på vinden, något som inte var fallet innan.

Olika typer av fuktskador

Det finns flera olika typer av fuktskador som kan uppstå i ett hem och på en arbetsplats. Nedan följer några av de vanligaste fuktskadorna.

Vattenskador

En trasig vattenledning eller ett trasigt avloppsrör i badrummet, en diskmaskin som läcker eller ett kylskåp som blivit gammalt och låter kondens rinna ut på golvet. Det finns mycket i en bostad och på arbetsplatser som kan ge upphov till en vattenskada, och det är viktigt att lokalisera källan så snabbt som möjligt. Vattenskador orsakas ofta av att vatten ligger länge innan det upptäcks, men en stor mängd vatten kan också orsaka skador på kort tid.
Särskilt svårt att upptäcka är till exempel ett trasigt rör inuti en vägg eller en liten spricka i plastmattan i badrummet. Om en vattenskada inte tas om hand på rätt sätt kan man få problem med fuktskador, dålig lukt och att material blir mögelangripna. Aquademica hjälper dig med läcksökning och att få bukt med vattenskador och eventuella fukt- och mögelskador som uppstått på grund av en läcka.

Inläckage

Vatten från både lättare regnskurar och skyfall såväl som smältande snö kan ta sig in i ett hus genom både tak och fasad via sprickor och hål som är svåra att upptäcka. Även byggnadskonstruktioner som blivit gamla kan ge upphov till att vatten läcker in i huset. Resultatet kan bli fuktskador i såväl takkonstruktion som fasad och kan på sikt ge upphov till mögel, röta och försvagade byggnadsmaterial. Ett inläckage är ofta komplicerat, och det gäller att utreda vad orsaken är innan man agerar. Aquademicas inläckagespecialister hjälper dig att hitta källan och att åtgärda den.

Fukt från marken

Fukt kan ta sig in i huset genom marken om husets grund och/eller källare inte har ett tillräckligt tätskikt och kan på sikt leda till mögel och dålig lukt. Vanliga orsaker till en fuktskada med upphov utifrån är avsaknad av fiberduk och dagvattendränering, att marken inte lutar från huset eller att en fuktspärr i vägg eller golv är skadad eller inte fungerar som den ska. Om du misstänker att fukt kommit in i ditt hus från marken det står på är det viktigt att snabbt ta reda på vad felet är.
Aquademica erbjuder fuktmätning i luft och alla slags byggnadsmaterial och kan även hjälpa dig med fuktutredning och fuktskadeutredning. Vi kan också hjälpa dig att ta bort dålig lukt från till exempel mögel som uppstått på grund av fuktskadade material.

Dolda fuktskador

Det är vanligt med dolda fuktskador, speciellt om det handlar om en läcka på ett dolt rör eller en skada på yttertaket. Förutom att en fuktskada kan bli mer kostsam att reparera ju längre tiden går kan den också ge upphov till hälsoproblem. En dold fuktskada kan resultera i mögel som i sin tur kan ge personer som vistas i den fuktskadade lokalen besvär med huvudvärk eller irriterade slemhinnor. Dålig lukt på grund av fuktiga byggnadsmaterial, mögel eller ett trasigt avloppsrör kan också vara påfrestande, liksom förhöjd luftfuktighet.

Typ av fastighet spelar roll

Oavsett om det är en villa, bostadsrätt, hyreslägenhet eller en arbetsplats som är utsatt för en fuktskada så gäller det att agera snabbt. Dock finns det skillnader i vem som bör ta hand om fuktskadan beroende på vilken typ av fastighet det gäller.

Fuktskada i villa

Finns fuktskadan i en villa är det i regel ägaren som ska ta hand om den. Undantag finns om huset till exempel är nyköpt och säljaren av någon anledning bör stå för reparation, eller om huset är nybyggt och fuktskadan beror på ett fel från byggfirmans sida. Vissa fuktskador täcks av din försäkring, men inte alla, och det finns så klart skillnader mellan försäkringsbolagen.

Fuktskada i bostadsrätt

Vem som ska ta hand om en fuktskada i en bostadsrätt beror på fuktskadans typ. Fuktskador som finns i husets ytterskikt ska tas om hand av föreningen, medan bostadsrättsinnehavaren själv får stå för skador som gäller den egna bostaden.
Om det till exempel läcker in vatten från yttertaket som även har orsakat en skada på en lägenhetsinnehavares innertak så är föreningen skyldig att reparera skadan på yttertaket, medan ägaren till bostadsrätten får ta hand om skadorna i innertaket.
Självklart finns alltid undantag. Föreningen kan bli skyldig att stå för reparation av innertaket såväl som yttertaket om föreningen dröjt med att reparera skadan på yttertaket trots att ägaren till lägenheten påpekat att det läcker in. Om en fuktskada uppstår på grund av oaktsamhet från ägaren till en lägenhet kan denne bli skyldig att betala skador även utanför sin egen lägenhet, till exempel skador på en grannes väggar eller innertak.

Fuktskada i hyreslägenhet

När det gäller hyreslägenheter är det i regel hyresvärden som ska ta hand om alla slags fuktskador. Ett undantag är om hyresgästen orsakat fuktskadan genom grov oaktsamhet. Då brukar hyresvärden åtgärda skadan och debitera hyresgästen.

Fuktskada på arbetsplatsen

Vem som ska ta hand om en fuktskada på en arbetsplats beror på vem som äger byggnaden. Om ett företag hyr en byggnad är det i regel hyresvärden som ska ta hand om en fuktskada, men äger företaget byggnaden är det också företaget som ska stå för reparation av fuktskador i de flesta fall.

Vi hjälper dig

Vi utreder fuktskador i alla typer av lokaler och bostäder. Vid utredning av en fuktskada fastställer vi skadeorsak genom kontrollmätningar och vid behov friläggning. Kontrollen utförs främst med fuktmätare men ibland krävs även kompletterande provtagningar och analyser. Exempel på kompletterande provtagningar är läckagesökning med gas och analys av material och luftprover. Efter vår utredning rapporterar vi med både digitalt och skriftligt protokoll. I protokollet redovisas fel och avvikelser som framkommit samt vår bedömning av vad som noterats. I protokollet lämnas dessutom förslag på lämpliga åtgärder för att rätta till problemet.

Kontakta oss för mer information om du har problem med, eller misstänker en fuktskada.

Om oss