Hem / Tjänster / Mögel / Fuktskada

Fuktskada

Fuktskada i badrummet, köket eller källaren? Finns fuktskadan i ett hus, en bostadsrätt, eller gäller det en fuktskadad hyresrätt? Problem med en fuktskador kan uppstå på många platser i ett hus och kan ge upphov till skador och mögel om den inte behandlas. Särskilt utsatt är badrum, källare och krypgrund, men även andra delar av huset kan drabbas.
Fuktskador kan bland annat bero på dålig fuktspärr eller ett läckage som orsakat vattenskador.

Oavsett om en fuktskada uppstått i en villa, bostadsrätt eller hyresrätt finns Aquademica för att hjälpa dig. Har du en fuktskadad husvagn eller ett fritidshus där en fuktskada behöver åtgärdas kan vi hjälpa dig även där. Med kontor i bland annat Stockholm, Uppsala, Göteborg, Helsingborg och Malmö kan vi erbjuda hjälp till privatpersoner och företag i stora delar av Sverige.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa just dig.

Fuktutredning – Hur vet man om man har fuktskada?

Fuktskador är inte alltid lätta att upptäcka på egen hand, och många gånger är de dolda innanför taket, under golvet eller i en vägg. En fuktutredning kan utföras vid misstanke om en fuktskada eller vattenskada i en byggnad. Har man problem med mögel, dålig lukt, hög luftfuktighet eller sjukdomskänsla vid vistelse i en lokal kan man låta göra en fuktutredning för att ta reda på vad som gett upphov till en fuktskada, eller för att utesluta att en fuktskada är orsaken till problemen. Det kan till exempel röra sig om dålig ventilation istället, vilket också kan ge upphov till hög luftfuktighet, mögel och sjukdomskänslor.

Fuktskada i badrum

Att råka ut för en fuktskada i badrummet är inte speciellt roligt. Om du själv sitter i den sitsen kan du trösta dig med att du inte är ensam. Just badrum är otroligt utsatta för fukt och fuktskador är därför vanligt förekommande. Badrum och våtrum överlag är designade för att tåla hög fuktbelastning. De har ett tätskikt som inte tillåter fukt att ta sig in i väggar och golv. Problemet uppstår när tätskiktet inte gör sitt jobb. Om tätskiktet blir skadat kan fukt ta sig in och orsaka en fuktskada.

En fuktskada kan kännetecknas av missfärgningar i golv och väggar, synligt mögel eller en unken lukt. Om du har plastmatta kan du även se bubblor som dyker upp under mattan. Det är ett tecken på att vatten kan ha tagit sig in under mattan och orsakat en fukt- eller vattenskada. Om du misstänker att du har en fuktskada i ditt badrum är det viktigt att hantera problemet omgående för att minimera skadan.

Olika typer av fuktskador

Det finns flera olika typer av fuktskador som kan uppstå i ett hem och på en arbetsplats. Nedan följer några av de vanligaste fuktskadorna.

Fuktskada på golv

Fuktskada i golv kan visa sig som fläckar och missfärgningar. Orsaken till uppkomsten av fuktskadan kan vara något läckage eller spill i bostaden. Fuktskadan kan leda till mögel och röta om den inte behandlas i tid.

Fuktskada på fasad

Fuktskada på fasaden kan uppstå om fasaden inte håller tätt. En skadad fasad kan tillåta vatten och fukt att tränga in i fasaden vilket kan leda till en fuktskada.
Fuktskada i hus

Fuktskada kan uppstå var som helst i huset. Våtrum är särskilt utsatta, samt taket och fasaden på äldre bostäder som inte renoverats på många år.

Fuktskada i taket / innertak

Taket är skyddet mellan utsidan och huset. Om taket inte håller tätt är en fuktskada inte långt borta. Det kan visa sig som röta, mögel eller synligt vatten i vinden eller på innertaket.

Fuktskada på vägg

Fuktskada i väggen kan uppstå på grund av vatten som tagits sig in antingen från taket eller från fasaden. Fuktskada i våtrum kan även uppstå på väggen om ytskiktet är brutet.

Fuktskada på kakel

Kakel i badrum och kök kan blir fuktskadat om det utsätts för mycket fukt. Fuktskadan uppstår ofta i fogarna mellan kakelplattorna om fogarna inte håller helt tätt.

Fuktskada i bostadsrätt

Fuktskada i bostadsrätt kan uppstå på grund av diverse olika anledningar. Läckage och bristande ytskikt i våtrum är vanliga orsaker. I vissa fall kan en fuktskada i lägenhet vandra vidare till andra lägenheter.

Fuktskada på laminatgolv

Om ditt laminatgolv blir fuktskadat kan du se missfärgningar eller ojämnheter i golvet. Det orsakas ofta av läckage eller dropp men kan även ta sig in utifrån genom väggar och tak.

Fuktskada i lägenhet

Fuktskada i lägenhet kan förekomma på samma sätt som i en villa. För en lägenhet mitt inuti ett bostadshus är risken däremot inte lika stor att fukt tar sig in utifrån.

Fuktskada på fasad

Fuktskada i fasaden kan vara svår att upptäcka och uppmärksammas ofta först när fukten tar sig in i huset. Att inspektera fasaden regelbundet kan förebygga att fuktskadan tar sig vidare.

Fuktskada på plastmatta

Fuktskador som uppkommer på plastmattor kommer i de allra flesta fall från skarvarna, alternativt om golvet är trasigt någonstans. Om fukt tar sig under mattan kan den behöver rivas ut.

Fuktskada skorsten

På äldre fastigheter med gamla och skadade skorstenar kan de fuktskadas vid stora mängder nederbörd. Då kan fukt ta sig in genom skorstenen och taket in i bostaden.

Fuktskada under kylskåp

Ett läckande kylskåp kan orsaka en fuktskada under kylen. Det kan vara svårt att upptäcka vilket gör det viktigt att hålla extra god uppsikt över detta riskområde.

Fuktskada på betong

Betong i sig kan inte bli fuktskadat. Däremot kan problem uppstå om betongen ligger tätt intill andra material som är fuktkänsliga, som exempelvis trä eller isolering.

Fuktskada på isolering

Om en bostad inte är skyddad ordentligt mot fukt kan isolering fuktskadas. Bristande dränering är en vanlig orsak till fuktskadad isolering. Om det uppstår kan isoleringen behöva bytas ut.

Fuktskada i hus och krypgrund

Det ventilerade utrymmet mellan en villas bjälklag och marken kallas för krypgrund. Krypgrunden är en av de delar på ett hus som ofta drabbas av problem i form av fuktskador – vart tredje småhus i Sverige står på en krypgrund och ungefär var annan krypgrund är fuktskadad. En fuktskada på krypgrunden kan ge upphov till mögel och röta, vilket kan bli kostsamt att sanera. Mögel växer på ytan, men röta går på djupet i träet. Det är sällan en vanlig villaförsäkring täcker fukt- och mögelskador på krypgrunden, därför är det viktigt att hålla sin krypgrund under uppsikt.

Fuktskada i källare

I villor byggda under första halvan av 80-talet och tidigare är risken för fuktskador i källaren större än i modernare hus. Orsaken är att äldre hus saknar skyddande fiberduk och dagvattendränering, något som numera används när man bygger hus med källare.
Källare i äldre hus löper alltså extra stor risk att drabbas av fuktskador, röta och mögel, men även relativt nybyggda hus kan drabbas av fukt i källaren. Ett ordentligt fuktskydd är viktigt om du vill undvika fuktskador i din källare, och det är också viktigt att hålla källarväggen varm, eftersom det minskar risken för fuktskador i källarens innerväggar. Eventuell fukt som kommit in i väggen torkar då upp utan att ha hunnit göra någon skada på källarväggen.

Om du upplever fukt i din källare kan Aquademica hjälpa dig med en fuktutredning eller en läckagelokalisering för att ta reda på vart fukten kommer ifrån.

Om det regnar kraftigt eller mycket snö smälter händer det ibland att kommunens dagvattenledningar inte kan ta hand om allt vatten. Då är det vanligt att vatten tränger in i vissa hus genom avloppet, till exempel genom en golvbrunn i källaren. Ett sätt att skydda ditt hus mot detta är att se till att det finns en backventil i husets avloppsystem. På så sätt kan du förhindra att vatten från gatuledningen tränger in i byggnaden.

Fuktskadad vind

Fukt kan komma in på vinden från två håll, dels som inläckage utifrån genom skador på tak eller fasad i samband med regn eller töväder, men också inifrån huset på grund av att fuktig luft från själva bostadsdelen stiger till vinden genom en otät vindslucka.
Oavsett vart fukten kommer ifrån kan den sätta sig i trä och isolering och därigenom orsaka fuktskador, mögel och röta på vinden. Främst är det takbjälkar och insidan på yttertaket som drabbas av fukt- och mögelskador. Precis som i källaren täcker en villaförsäkring ofta inte skador på vinden som är orsakade av fukt eller mögel, så det är viktigt att agera snabbt om du misstänker att ditt vindsutrymme är drabbat av fukt.
Har du en kallvind som du planerar att inreda? Tänk då på att anpassa ventilation och isolering efter att det nu kommer att vistas människor på vinden, något som inte var fallet innan.

Fukt från marken

Fukt kan ta sig in i huset genom marken om husets grund och/eller källare inte har ett tillräckligt tätskikt och kan på sikt leda till mögel och dålig lukt. Vanliga orsaker till en fuktskada med upphov utifrån är avsaknad av fiberduk och dagvattendränering, att marken inte lutar från huset eller att en fuktspärr i vägg eller golv är skadad eller inte fungerar som den ska. Om du misstänker att fukt kommit in i ditt hus från marken det står på är det viktigt att snabbt ta reda på vad felet är.
Aquademica erbjuder fuktmätning i luft och alla slags byggnadsmaterial och kan även hjälpa dig med fuktutredning och fuktskadeutredning. Vi kan också hjälpa dig att ta bort dålig lukt från till exempel mögel som uppstått på grund av fuktskadade material.

Dolda fuktskador kan vara mögel

Det är vanligt med dolda fuktskador, speciellt om det handlar om en läcka på ett dolt rör eller en skada på yttertaket. Förutom att en fuktskada kan bli mer kostsam att reparera ju längre tiden går kan den också ge upphov till hälsoproblem. En dold fuktskada kan resultera i mögel som i sin tur kan ge personer som vistas i den fuktskadade lokalen besvär med huvudvärk eller irriterade slemhinnor. Dålig lukt på grund av fuktiga byggnadsmaterial, mögel eller ett trasigt avloppsrör kan också vara påfrestande, liksom förhöjd luftfuktighet.

Typ av fastighet spelar roll

Oavsett om det är en villa, bostadsrätt, hyreslägenhet eller en arbetsplats som är utsatt för en fuktskada så gäller det att agera snabbt. Dock finns det skillnader i vem som bör ta hand om fuktskadan beroende på vilken typ av fastighet det gäller.

Fuktskada i villa

Finns fuktskadan i en villa är det i regel ägaren som ska ta hand om den. Undantag finns om huset till exempel är nyköpt och säljaren av någon anledning bör stå för reparation, eller om huset är nybyggt och fuktskadan beror på ett fel från byggfirmans sida. Vissa fuktskador täcks av din försäkring, men inte alla, och det finns så klart skillnader mellan försäkringsbolagen.

Fuktskada i bostadsrätt

Vem som ska ta hand om en fuktskada i en bostadsrätt beror på fuktskadans typ. Fuktskador som finns i husets ytterskikt ska tas om hand av föreningen, medan bostadsrättsinnehavaren själv får stå för skador som gäller den egna bostaden .
Om det till exempel läcker in vatten från yttertaket som även har orsakat en skada på en lägenhetsinnehavares innertak så är föreningen skyldig att reparera skadan på yttertaket, medan ägaren till bostadsrätten får ta hand om skadorna i innertaket.
Självklart finns alltid undantag. Föreningen kan bli skyldig att stå för reparation av innertaket såväl som yttertaket om föreningen dröjt med att reparera skadan på yttertaket trots att ägaren till lägenheten påpekat att det läcker in. Om en fuktskada uppstår på grund av oaktsamhet från ägaren till en lägenhet kan denne bli skyldig att betala skador även utanför sin egen lägenhet, till exempel skador på en grannes väggar eller innertak.

Fuktskada i hyreslägenhet / hyresrätt

När det gäller hyreslägenheter är det i regel hyresvärden som ska ta hand om alla slags fuktskador. Ett undantag är om hyresgästen orsakat fuktskadan genom grov oaktsamhet. Då brukar hyresvärden åtgärda skadan och debitera hyresgästen.

Fuktskada på arbetsplatsen

Vem som ska ta hand om en fuktskada på en arbetsplats beror på vem som äger byggnaden. Om ett företag hyr en byggnad är det i regel hyresvärden som ska ta hand om en fuktskada, men äger företaget byggnaden är det också företaget som ska stå för reparation av fuktskador i de flesta fall.

Vi hjälper dig

Vi utreder fuktskador i alla typer av lokaler och bostäder. Vid utredning av en fuktskada fastställer vi skadeorsak genom kontrollmätningar och vid behov friläggning. Kontrollen utförs främst med fuktmätare men ibland krävs även kompletterande provtagningar och analyser. Exempel på kompletterande provtagningar är läckagesökning med gas och analys av material och luftprover. Efter vår utredning rapporterar vi med både digitalt och skriftligt protokoll. I protokollet redovisas fel och avvikelser som framkommit samt vår bedömning av vad som noterats. I protokollet lämnas dessutom förslag på lämpliga åtgärder för att rätta till problemet.

Kontakta oss för mer information om du har problem med, eller misstänker en fuktskada.

Om oss