Hem / Tjänster / Mögel / Fuktskada

Fuktskada Badrum

Vart tredje våtrum i svenska småhus är drabbat av fuktskador såväl som mögelskador. Det finns många orsaker till att ett badrum blir fuktskadat. Har ditt badrum en plastmatta fungerar den som en fuktspärr, och uppstår det en spricka i mattan kommer fukt att tränga in under den. Samma sak gäller om väggarna är klädda med plast.
När det gäller klinkergolv och kakel ska det finnas en fuktspärr under mattorna. Sprickor i kakel eller klinker är därför inte lika allvarligt som en spricka i en plastmatta, men de kan indikera att fuktspärren bakom plattorna har rört på sig eller på något annat sätt är skadad. Finns det ingen fuktspärr under plattorna är badrummet inte fackmannamässigt inrett, och täcks normalt inte av någon försäkring.

Golvbrunn och ventilation i våtrum är också viktiga att hålla uppsikt över. Visste du till exempel att var fjärde vattenskada i svenska badrum har sitt ursprung vid golvbrunnen, och att en springa under badrumsdörren kan vara skillnaden mellan ett väl ventilerat badrum och ett som drabbats av fukt och mögel?

Läckor på avloppsrör och vattenledningar är också vanliga orsaker till fuktskador i badrum. Ofta är det svårt att upptäcka ett avloppsläckage innan skadan redan är skedd, med vattenskador eller fuktskador som konsekvens. Om du besväras av avloppslukt är det en bra idé att ta reda på om lukten har ett samband med läckage på avloppsledningen.
Även när det gäller vattenledningar kan läckor vara svåra att upptäcka, då många ledningar är inbyggda i väggar eller golv. Om vattenförbrukningen stiger eller om vattenmätaren visar att förbrukning sker trots att alla kranar i huset är stängda kan du ha att göra med ett läckage på vattenledningen. Det är då viktigt att man tar reda på vart läckan finns och åtgärdar den så snabbt som möjligt. Förutom att en läcka på vattenledningen kan leda till skador kan slöseri med vatten bli kostsamt och belastar även naturen.

Har du problem med fukt, dålig lukt och/eller mögel i badrum, annat våtrum eller någon annanstans i ditt hus? Låt oss på Aquademica hjälpa dig.

Ska du renovera och vill ha koll på badrummets skick innan arbetet börjar, eller vill du kontrollera att badrumsrenoveringen blev korrekt utförd? Vi utför badrumsbesiktningar som håller hög klass. Ska du köpa hus och vill ha en ordentlig besiktning som utreder badrummet mer ingående än under en vanlig överlåtelsebesiktning? Vi fixar det med.

Vi hjälper dig

Vi utreder fuktskador i alla typer av lokaler och bostäder. Vid utredning av en fuktskada fastställer vi skadeorsak genom kontrollmätningar och vid behov friläggning. Kontrollen utförs främst med fuktmätare men ibland krävs även kompletterande provtagningar och analyser. Exempel på kompletterande provtagningar är läckagesökning med gas och analys av material och luftprover. Efter vår utredning rapporterar vi med både digitalt och skriftligt protokoll. I protokollet redovisas fel och avvikelser som framkommit samt vår bedömning av vad som noterats. I protokollet lämnas dessutom förslag på lämpliga åtgärder för att rätta till problemet.

Kontakta oss för mer information om du har problem med, eller misstänker en fuktskada.

Om oss