Hem / Tjänster / Mögel / Hussvamp

Hussvamp

hussvamp

Hussvamp – aggressiv nedbrytare

Angrepp av hussvamp? Hussvamp växer snabbt och kam göra stor skada. Hussvampen skiljer sig från andra mögelsvampar då den bryter ned virke och kan försvaga träkonstruktioner avsevärt. Svampen kan själv transportera fukt till växtplatsen och på så sätt fukta tidigare torrt virke och bryta ned det.

Vårt arbete

Efter vår utredning rapporterar vi med både digitalt och skriftligt protokoll, där redovisas fel och avvikelser som framkommit samt vår bedömning av vad som noterats. I protokollet lämnas dessutom förslag på lämpliga åtgärder för att rätta till de fel och brister som förekommer.

Kontakta oss på Aquademica angående hussvampsangrepp.

Svamp i hus – Skadepåverkan

Hussvampen orsakar en kraftig och snabb nedbrytning av trä (röta) och är ofta så kraftig att även grövre konstruktionsvirke drabbas av nersatt bärighet och brott.
För att svampen ska kunna bryta ner virket behöver den kalk. Detta hämtar den från murverk och kalk i marken. Om angreppet tillåts pågå under en längre tid kan murverket försvagas eftersom kalk är bindemedel i murbruket.

Äkta hussvamp

Äkta hussvamp är den mest aggressiva biologiska nedbrytare vi känner till och stora angrepp av svampen kan jämföras med brandskador. Det som gör angrepp av hussvamp så allvarligt i jämförelse med andra svampar är att svampen själv har förmågan att transportera fukt från fuktkälla till växtplats. Svampen kan med andra ord själv fukta tidigare torrt virke, varpå det fuktade virket bryts ner. Andra rötsvampar kan enbart växa där det redan finns fukt och de kan inte transportera fukt till lämplig växtplats. Detta betyder att hussvamp kan angripa en hel byggnad trots att den från början inte är fuktskadad. Svampen växer dessutom ofta dolt i krypgrunder, bjälklag, ihåligheter i murade väggar eller i träväggar.

Tillväxt

För att hussvampen ska kunna gro krävs tillgång till fukt med en hög fukthalt på 95-100 % Relativ luftfuktighet. För fortsatt tillväxt krävs en lägre fukthalt och det räcker med en Relativ luftfuktighet om cirka 80 %. Vid optimala betingelser, d v s tillräckligt med fukt och temperatur mellan 20-25 °C, kan svampen växa 5-10 mm om dygnet. Sänks temperaturen avstannar tillväxten för att slutligen hamna i ett vilostadium inför nästa uppvärmning.

Mycel

Svampen (mycelet) ser ut som ett grovt spindelnät eller i vissa fall som en grå skinnliknande hinna på det angripna materialet. Finns angreppet i en krypgrund finns ofta myceltrådar som sträcker sig ner i marken under huset. Detta mycel förser svampen med den fukt den behöver för fortsatt tillväxt.

Vid gynnsamma förhållanden bildar svampen en fruktkropp vars funktion är att producera sporer för fortsatt spridning. De kanelbruna sporerna bildar ofta en ljusbrun beläggning på plana ytor omkring växtplatsen och sporerna kan spridas långt via luftrörelser i byggnaden. Ofta kan man se denna bruna beläggning på golv invid växtplatser inom bjälklag.

Sanering

Vid sanering av ett angrepp från äkta hussvamp är det mycket viktigt att miljön omkring växtplatsen förändras för att förhindra fortsatt tillväxt. Detta innebär att säkerställa att konstruktionen blir så torr som möjligt. Om man begränsar åtgärder till att endast sanera angreppet finns stor risk att det kommer tillbaka.

Mycel

Svampen (mycelet) ser ut som ett grovt spindelnät eller i vissa fall som en grå skinnliknande hinna på det angripna materialet. Finns angreppet i en krypgrund finns ofta myceltrådar som sträcker sig ner i marken under huset. Detta mycel förser svampen med den fukt den behöver för fortsatt tillväxt.

Vid gynnsamma förhållanden bildar svampen en fruktkropp vars funktion är att producera sporer för fortsatt spridning. De kanelbruna sporerna bildar ofta en ljusbrun beläggning på plana ytor omkring växtplatsen och sporerna kan spridas långt via luftrörelser i byggnaden. Ofta kan man se denna bruna beläggning på golv invid växtplatser inom bjälklag.

Falsk hussvamp

Hussvamp är något som kan drabba trähus. Det är en svamp, Serpula lacrymans, som skapar röta i träet och kan göra stor skada på ett trähus.

Det finns också något som kallas för falsk hussvamp. Då handlar det om andra rötsvampar eller källarsvamp, som inte är lika aggressiva som äkta hussvamp, men tillräckligt bekymmersamt för husägaren ändå.

Problemet blir att svampen förstör träet. Det kan först se ut som mögel.

Kontakta oss på Aquademica angående hussvampsangrepp.

Om oss