Hem / Tjänster / Mögel / Krypgrund

Krypgrund

Info om krypgrund

Krypgrunden är området mellan marken och husets nedre golv, och är en vidareutveckling av den äldre byggmetoden torpargrund. Krypgrunden bör vara minst 70 cm hög för att inspektioner ska kunna göras.

Mögel i krypgrund

Dags för krypgrundsbesiktning? Uteluftsventilerade krypgrunder med isolerade bjälklag är ofta drabbade av fuktproblem och mögel. Denna typ av konstruktion är i sig av en mycket fuktkänslig utformning, där små variationer i väderlek kan ge stora effekter inom grunden. Konstruktionens huvudsakliga svaghet är att den inte är anpassad till vårt klimat.
Varm luft innehåller mer vattenånga än kall luft. Därför finns stor risk för kondensbildning i krypgrunden under sommarmånaderna när varm uteluft kyls ned mot den kalla marken och grundmurarna. Om det dessutom tillförs mer fukt på grund av vatten som läcker in eller fukt som avges från marken ökar risken för tillväxt av mögel, rötsvampar och bakterier.

Mikrobiell tillväxt

Mögelsvamp kan kännetecknas av elak lukt som tränger upp i huset från krypgrunden. Lukten, som består av gaser och sporer, kan vara väldigt varierande till styrka och karaktär beroende på typ av mögelsvamp. Även mögelsvampens färg kan skifta beroende av typ av mögelsvamp, från svart, vitt eller grönt. Möglet kan dessutom vara svårt att se, då det ibland är dolt/inkapslat i konstruktionen.

Rötsvamp kännetecknas av att träet smulas sönder. Vid ett kraftigt angrepp får träet en brunaktig färg samtidigt som kubliknande mönster bildas. Indikationer på att golvbjälklaget eller syllen (nedersta delen av väggen) är angripet av röta, kan visa sig genom onormalt mycket golvsvikt eller golvknarr.

Torpargrund

Torpargrund – Den traditionella torpargrunden består av en enkel grundläggning med grundmur bestående av natursten och en stenkonstruktion för att ta upp lasten av murstocken. Det finns flera utformningsmöjligheter av torpargrunder med fribärande bjälklag. Gemensamt för dessa är att bjälklaget är dåligt isolerat vilket gör att värme trycks ner i utrymmet och i marken. Stora mängder värme tillförs också via skorstensstocken. Detta bidrar till att den relativa fuktigheten i utrymmet sjunker och risken för mikrobiell tillväxt minskar. Vintertid isolerades utsidan genom att snö skottades upp mot muren. Ut med grunden finns så kallade ”kattgluggar”, dessa är hål i muren vilka fungerar som ventilation av kryputrymmet. Under vintern kan dessa täppas igen för att minska golvkylan.

Att det under senare år har blivit allt ovanligare med förbränning för att värma bostaden, vilket har gjort att skorstensstocken har blivit kall, samt att bjälklagen tilläggsisoleras gör att temperaturen i kryputrymmet tenderar att bli lägre än tidigare. Detta medför att den relativa fuktigheten ökar vilket i sin tur leder till ökad risk för mikrobiell tillväxt.

Vi hjälper dig

Aquademica kan utreda orsaken till fuktproblem i grunden och utifrån detta lämna detaljerade förslag på lämpliga åtgärder för att ta bort problemet. Vår utredning redovisas i ett protokoll med iakttagelser, vår bedömning av problemet samt ett åtgärdsförslag.

Kontakta Aquademica för mer information.

Om oss