Hem / Tjänster / Mögel / Mögelutredning

Mögelutredning

När behövs en mögelutredning?

En fukt- eller mögelutredning i inomhusmiljö kan vara aktuellt av flera olika anledningar, till exempel på grund av att man upplever avvikande lukt i hela eller delar av byggnaden, eller att de som bor eller använder lokalerna drabbas av hälsoproblem. Hälsoproblem kan visa sig på många olika sätt, vanliga symptom är huvudvärk, irritation i ögon och övre luftvägar, hudirritationer, hosta och onormal trötthet. Variationerna är stora emellan olika individer. Fuktutredning kan också utföras i förebyggande syfte när man avser att ta nya lokaler i bruk där man vill veta om det finns skador eller brister som kan orsaka ett problem i senare skede.

Vi hjälper dig

Vi är specialister inom skadeorsaksutredning i inomhusmiljö. Vi utför fuktutredningar och mögelutredningar och har erfarenhet av både bostäder och kommersiella projekt. Vid utredning av inomhusmiljön kontrollerar vi den generella statusen och fördjupar oss i avvikelser, om vi påträffar lukter, missfärgningar eller deformationer utreder vi dess orsak och omfattning. Vid utredningen använder vi oss av fuktmätare, luftmätare, värmekameror och läckagesökningsutrustning. Utrustning och metoder anpassas till det aktuella objektet. Utredningen redovisas genom ett protokoll där vi beskriver iakttagelser och avvikelser, protokollet omfattar även ett detaljerat förslag på lämpliga åtgärder för att rätta till problemen om sådana påträffas.

Kontakta oss för mer information om mögelutredningar.

Om oss