Hem / Tjänster /Mögel / Mögel i badrum

Svartmögel

Svartmögel är en grupp mögelarter som brukar ha en mörk eller svart färg. Även om inte alla stött på svartmögel i sitt hem vet de flesta att det är något farligt som behöver hanteras om det uppkommer. Svartmögel är tämligen skadligt om det inte behandlas korrekt.

Svartmögel och dess bildning

Svartmögel trivs som bäst i fuktiga miljöer som våtutrymmen, källare och vindsutrymmen. Möglet frodas bäst i hem med och utrymmen med hög luftfuktighet eller i samband med fukt och vattenskador. Möglet upptäcks ofta i fuktiga miljöer så som kök, badrum, källare, vind eller i silikon/kakelfogar i bostaden. Vid tillräckligt hög luftfuktighet kan även svartmögel uppstå på tapeter, väggar och fasader. Ofta tar det en viss tid innan detta skede, men vid tillräckligt dåliga förhållanden är det en möjlighet.

Har ni svartmögelangrepp? Vi hjälper dig.

Vi på Aquademica är expert på mögelbesiktning och hjälper er. Kontakta oss nedan.

Egenskaper

Tyvärr är mögel något som kan vara svårt att upptäcka eftersom angreppen kan vara dolda. Synliga mögelangrepp kan visa sig som fläckar i olika färger så som gröna, gula, vita, bruna eller svarta.
Om du misstänker att du har mögel i ditt hem är det inte heller säkert att det är just svartmögel. Svartmögel känns igen genom sin mörka färg men färgen kan bedra. Ett tecken på att du kan ha mögel i ditt hem är lukten. Svartmögel luktar nämligen väldigt distinkt. Lukten kan beskrivas som unken, väldigt likt lukten som kan uppkomma i en gammal källare eller stuga. Denna distinkta lukt kan orsaka obehag och i stora mängder sätta sig i kläder och möbler.

Vissa beskriver lukten som lätt irriterande och frän, vilket kan orsakar besvär hos många. Förutom den intensiva lukten kan svartmögel även vara rent ut sagt farligt. Det kan missfärga ytorna där det växer och fräta sönder olika material. Svartmögel kan dessutom orsaka sjukdom hos människor. Allergiliknande besvär är vanligt förekommande hos personer som utsätts för möglet. Trötthet, huvudvärk och andra bieffekter är vanliga symptom som upptäckts. I värsta fall kan det även orsaka kroniska sjukdomar som exempelvis astma. Därmed är det otroligt viktigt att hantera svartmögel så snabbt som det upptäcks.

Bli av med svartmögel

Om du misstänker att du har svartmögel i ditt hem finns det flera åtgärder du kan göra. Det finns flera husmorsknep som går att försöka sig på varav resultatet och effektiviteten inte kan garanteras. Ättika sägs vara en effektiv metod för att tvätta bort svartmögel. Genom att blanda ättika med vatten och använda på det angripna området ska de fungera effektivt. Bikarbonat sägs även fungera genom att blandas med vatten för att skapa en pasta som appliceras på området.

Klorin är även en beprövad metod som fungerar men inte är en långsiktig lösning eftersom det inte tar bort orsaken till möglet. Om du vill garantera en lösning som håller svartmöglet borta kan du behöva få hjälp av en professionell firma som kan hjälpa dig behandla dina mögelskador, På så vis kan de analysera möglet, behandla det korrekt och dessutom undersöka vad orsaken till mögelangreppet är. Ofta handlar det om brist på ventilation eller en dold fuktskada som är orsaken till ett mögelangrepp.

Vanliga ställen för svartmögel

Svartmögel i källare

Källare är fuktiga och kvava miljöer vilket tyvärr gör det till ett perfekt klimat för svartmögel att frodas. Fukt kan ta sig in från grunden till källaren och orsaka mögel och röta.

Svartmögel mögel i hus

Svartmögel är en husägares värsta mardröm. Om ditt hus läcker in vatten eller dina våtrum inte är tätade ordentligt kan huset bli fuktskadat vilket på sikt kan leda till svartmögel. Svartmögel kan visa
sig som mörka prickar eller fläckar.

Svartmögel lägenhet

I lägenheter är det våtrum som är extra utsatta för fukt och mögelskador. Om en fuktskada går oupptäckt kan mikroorganismer växa och orsaka svartmögel. Svartmögel behöver hanteras omgående då det är hälsofarligt.

Vi på Aquademica utför även radonmätning. Kontakta oss så berättar vi mer.

Om oss