Hem / Tjänster / Mögel / Mögel på vinden

Mögel på vinden

Mögel eller mögellukt på vinden? Mögel på vinden är vanligt, då vindsutrymmen ofta utsätts för fukt. Påväxt av mögel och fuktproblem på insidan av yttertakspanelen på vinden är vanligt, särskilt i nyare byggnader. Problemet är ofta förknippat med hur man värmer byggnaden och ventilationsanläggningens funktion. Fukt- och mögelskador beror vanligen på bristfällig ventilation i boendedelen, till exempel på grund av att den varma fuktiga luften transporteras upp till den kalla vinden där den kondenserar mot yttertaket. Under vintertid är det störst risk för fukt på vinden. Vindsmögel är dessutom ofta förknippade med vindsbjälklagets utformning.

Konsekvenser av mögelangrepp

Det kan därmed finnas goda anledningar till att undersöka och utreda vindens status genom fuktmätningar, speciellt under höst, vinter och vår då utrymmet ofta är hårt fuktbelastat. Vi på Aquademica anser att man aldrig ska acceptera mögel i sitt hus. Förvisso har inte mögel på vind samma risk att påverka luften i bostaden såsom mögel i krypgrund har. Men det innebär inte att det inte finns en risk. Mögeltoxiner är mindre än själva mögelsporerna och kan utan problem transporteras ner till boendedelen genom otätheter i vindsbjälklaget. Risk finns också att sporer och toxiner från vinden följer med in i friskluftsintagen till bostaden. Vid olika väderlekar och typer av blåst kan det uppkomma övertryck på vinden vilket medför att möglets skadliga substanser trycks ner i bostaden genom otätheter.

Vi hjälper dig

Aquademica kan hjälpa er genom att utreda förekomsten av fukt- och mögelskador och utifrån detta lämna förslag på hur problemet ska åtgärdas.

Kontakta oss för mer information.

Om oss