Om Aquademica

Företaget

Aquademica grundades 2005 och är ett oberoende företag med 30 specialister inom läckagelokalisering, skadeorsaksutredning och termografering. Aquademica AB är sedan augusti 2022 en del av Raksystems Group. Med över 150 års samlad erfarenhet av branschen utreder och fastställer vi orsak till problem och ger förslag till lämplig åtgärd. Bland våra kunder finns bland andra försäkringsbolag, förvaltningsbolag, bostadsrättsföreningar, energiverk och privatpersoner

Verksamheten

Läckagelokalisering är ett samlingsbegrepp och innebär felsökning på allt från läckande värmesystem i villor till läckage på avloppssystem, inläckage vid regn och läckage på fjärrvärme eller kallvatten. Vår inställning är: kan en konstruktion läcka så kan vi lokalisera läckan. Utöver vår primära tjänst läckagelokalisering utför vi flertalet kompletterande tjänster för att utreda de mest skilda frågeställningarna inom områdena vatten och energi. Vi genomför husbesiktningar samt utreder lukt- och fuktproblem.

Vi har metoder för att hitta såväl stora som små läckage i exempelvis bjälklag, betongplatta och väggar. Våra kunder får hjälp med allt från akut läckagelokalisering till planerat underhåll och rådgivning i försäkringsärenden. Vi sätter kundens frågeställning och egendom i fokus för att både spara pengar och minska skadlig inverkan på miljön.

Varför Aquademica?

I många fall går det att se skadan orsakad av ett läckage med blotta ögat. Trots detta kan orsaken till läckaget vara okänd eller osynlig. Det är också en bra idé att vara vaksam på plötsliga förändringar i vattenförbrukningen och tryckförändringar i värmesystemet. Tänk på att ett läckage kan ”gömma sig” i statistiken för vattenförbrukningen. Aquademicas läckagelokalisering är oftast en snabb insats. När du hör av dig till oss med ditt problem lägger vi upp en handlingsplan för hur vi ska utreda ärendet på ett effektivt sätt

Våra kunder

Våra tjänster riktar sig till alla typer av kunder bland, andra privatpersoner, försäkringsbolag och fastighetsägare. Vi erbjuder våra kunder hjälp med så väl akuta insatser som planerade underhållsuppdrag.

Oavsett om du vet att du har ett problem, vill veta om du har ett eller kanske bara vill undvika framtida problem är du varmt välkommen att kontakta oss på Aquademica. Som marknadsledande inom läckagelokalisering har vi inga geografiska begränsningar. Vi arbetar rikstäckande och har även flera internationella projekt pågående då vi även ser en global trend för ökat intresse inom vatten- och energibesparing.

Kvalitetsarbete

Aquademica utför tjänster av sådan kvalitet att dessa helt tillgodoser
avsedd funktion, överensstämmer med kundens behov, krav och förväntningar, samt svarar mot myndigheters krav. Företaget strävar efter leveranssäkerhet, jämnhet i tjänstens kvalitet och hög nivå i kundservice. Vi arbetar dessutom ständigt med att förbättra våra
processer för att uppnå våra kvalitetsmål.

Dokument

Läs vår kvalitetspolicy

PDF öppnas i nytt fönster

Läs våra allmänna villkor

PDF öppnas i nytt fönster

Läs vår kvalitetsplan

PDF öppnas i nytt fönster

Ledningen

Björn Harling

Business Manager Sales & Marketing

E-post : Skicka e-post

Jan Andtback

Business Area Manager Aquademica
E-post : Skicka e-post

Claes Lindén

Regionchef Syd

E-post : Skicka e-post

Johan Svensson

Regionchef Mitt

E-post : Skicka e-post

Om oss